Rainbow

Flop koji sadrži tri različita suit-a ili npr. tabla od pet karata gde nema više od dve karte istog suita i nije moguć flush.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW