Rake

Provizija koju kuća uzima od svakog pota. Može biti izmedju 4% ili 5%, sa minimumom od 0,50$ i makskimalno 3$

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW