River / Fifth Street

Peta zajednička karta u igrama Hold'em ili Omaha. Naziva se i peta karta.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW