Scare card

Karta koja ima potencijal da bitno promeni tok ruke, ukoliko na primer kompletira skalu ili boju...

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW