Set a Trap

Stvaranje lažne impresije u igri koja može biti korisna za osvajanje ruku u budućnosti.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW