Shark

Odličan/namazan igrač koji se često predstavlja za fish-a u ranoj igri.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW