Short Stack

Broj čipova inferioran u odnose na one one ostalih igrača za stolom. Npr.,ako imate ispred sebe $10 , a svi ostali preko $100 ispred sebe , može se reći da ste ’’Short Stack’’.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW