Showdown

Akcija prikazivanja karata sa kojom se završavaju sva ulaganja

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW