Split Pot

Podeljen Pot. Dešava se kada 2 ili više igrača imaju jednako jake karate.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW