Steal

Kradja. To je akcija podizanja uloga (raise the bet) imajući slabe karte na poslednjoj poziciji, kada svi prodju, u nadi da se odnese pot.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW