String bet

String bet - je ilegalan bet u kom igrač čini dve deklaracije za jedan bet. To je ili...

Kada igrač korsti više od jednog daljeg pokreta da bi uložio čipove za raise bez prethodno verbalne deklaracije za raise.
Kada igrač verbalno kaže, "Vidim tvoj call... i ja raise-ujem", pre nego što je prvo položio bet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW