TAG Fish

Tag Fish (Tight Agressive Fish) je igrač koji igra po ceo dan kao i regular, ali ne prilagodjava svoju igru situaciji pa stoga ni ne napreduje previše. Uglavnom se vrti oko pozitivne nule ili se dešava da pod tiltom izgubi ceo bankroll. Tada je sve drugo krivo i on/ona je najnesrećniji igrač na svetu :)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW