Tells

Maniri koji odaju vašu situaciju, znakovi, navike, signali koji ostalim igračim mogu odati jačinu ili slabost vaših karata.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW