Tournament

Takmičenje u pokeru , obično sa unapred određenom naknadom za učešće i nagradama za najbolje plasirane.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW