Value

Npr. u kontekstu kada betujete za ’’value’’ . Voleli bi da protivnik calluje( suprotno situaciji kada blefirate) . Generalno zato što je izvesno da imate jaču ruku i hoćete da izvučete ’’value’’ za nju.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW