Crazy Pineapple

Crazy Pineapple je uzbudljiva varijacija Hold'em pokera. Najveća razlika izmedju ova dva je: tri džepne karte i pravilo da se jedna pocket card odbaci nakon flopa.

Generalna Pravila

U Crazy Pineapple pokeru, svaki igrač u igri dobija po tri karte licem na dole. Ove karte se nazivaju - pocket cards - džepne karte. U prvom krugu ulaganja, diler okreće tri zajedničke karte (koje se nazivaju flop) licem na gore na sredini stola. Tokom druge runde ulaganja, svi igrači moraju odbaciti jednu od svoje tri karte. Diler tada nastavlja i okreće još jednu zajedničku kartu (koja se naziva Turn). Treća runda ulaganja uključuje dilera da okrene i poslednju zajedničku kartu (naziva se River). Tokom završne runde dolazi do showdown-a. Prilikom Showdown-a u crazy pineapple pokeru, igrači mogu koristiti bilo koje od sledećeg:

  • Obe preostale pocket karte i tri zajedničke karte
  • Jednu od preostalih pocket karata i četiri zajedničke karte
  • Svih pet karata (koje su izašle na board-u)

Struktura Bet-a

Postoje četiri runde ulaganja u Crazy Pineapple. Svaki bet ili raise tokom prve dve runde ulaganja je postavljen na niži limit stake strukture. Zapamtite, svi igrači moraju da odbace JEDNU pocket kartu nakon drugog kruga ulaganja. Bet i raise tokom poslednje dve runde su postavljeni prema višem limitu stake strukture.

Maksimalan broj bet-ova dozvoljen po igraču tokom bilo koje runde ulaganja je četiri. Ovo bi se sastojalo od (1) beta, (2) raise-a, (3) re-raise-a i (4) cap-a. Izraz cap se koristi da opiše treći raise u rundi jer je tada bet-ovanje ograničeno i nije moguće više raise-ati. Jednom kada je pot cap-ovan, igračima jedino preostaje opcija za call ili fold.