2-7 Triple Draw

PokerStars School
Sponsored by

Dvojke do sedmice Triple Draw je draw low game sa pet karata. Svaki igrač dobije 5 karata i cilj je da se sastavi najniža moguća ruka 5 karata. Postoji četiri kruga ulaganja i 3 draw-a u ovoj igri. Nakon svake runde ulaganja igrači biraju jednu kartu koju izbacuju, bilo koju od pet, i diler im zatim podeli zamenu za tu kartu. Nakon trećeg ifinalnog draw-a ima još jedna poslednja runda ulaganja. Dealer Button odredjuje redosled ulaganja i odbacivanja.

Rangiranje ruke

U Duce to Seven Triple Draw igrači pokušavaju da sastave najnižu moguću ruku od 5 karata. Asevi igraju samo kao high i dvojke za low. Jer vi pokušavate da sastavite najnižu moguću ruku, straight i flush igraju protiv vas. Ovo znači da 2, 3, 4, 5, 6, na primer, je veoma loša ruka. Ne smatra se 6-low. To je straight i zbog toga je gore nego da držite AKQJ9.

Najbolja moguća ruka koju možete sastaviti je 2 3 4 5 7 bez boje. Ova ruka se zove "wheel". Sledeća jaka ruka je 2 3 4 6 7, ponovo bez boje. Ova ruka se često smatra rukom broj 2. Isto tako, 23567 se zobe broj 3 i tako dalje.

Iz razloga što Asevi igraju za high 2345A nije straight. Ovo je najbolji mogući Ace-low koji možete napraviti koji se takodje zove Nut Ace. 23458 je Nut 8. 2345 9 je Nut 9. i tako dalje. AKQJ9 je najgora moguća neuparena ruka koju možete imati, jer je vaš cilj da sastavite low ruku. 22345 bi bila sledeća najbolja ruka posle te. Setovi su gori od parova. Najgora ruka koju možete imati u ovoj igri je Royal Flush. Dakle, ranking ruke je obrnut od redovnog rankinga za high game.

Kako se deli u Deuce to Seven triple Draw?

Deuce to Seven Triple Draw se igra sa maksimalno 6 igrača. Igra koristi dealer button isto kao u hold'emu. Igrač odmah levo od dilera postuje small blind i igrač dva mesta levo od dilera postuje big blind. Svakom igraču se podeli 5 karata i počinje krug ulaganja. Prva runda ulaganja počinje sa igračem levo od big blind-a, isto kao u hold'emu. Svaki igrač čiji je red ima opciju za call, raise ili fold.

Nakon što se prvi krug ulaganja završi, svaki igrač koji nije fold-ao ima šansu za draw. Igrači se pitaju da li žele da zamene bilo koju kartu u ruci. Prvi igrač koji se pita je uvek igrač najbliži levo od dilera. Igrači mogu da odbace 0-5 karata. Zatim igrači redom odlučuju da li žele da zamene neku od svojih karata ili ne i tako sve dok preostali igrači u potu nisu odlučili o potezu za draw.

Nakon što je svaki igrač doneo odluku o zameni karata, diler počinje da zamenjuje njhove karte na turn-u. Na primer, ako je prvi igrač zamenio 3 karte, sledeći igrač menja 2, a treći igrač samo 1 i diler će zameniti prvom igraču 3 karte, i preuzeti njegove odbačene karte u muck. Diler tada deli sledećem igraču 2 karte u zamenu za odbačene i poslednjem igraču 1 kartu i odbačene preuzeti u muck.

Nakon što je draw kompletiran, dolazi do sledeće runde ulaganja. Igrači sada imaju mogućnost za draw ponovo. Nakon što se završi drugi draw, ponovo runda ulaganja. Ovde igrači imaju još jednu šansu da zamene karte. Nakon ovog trećeg i finalnog draw-a, tu je još jedna betting runda.

Šta se dešava kada nema dovoljno karata da se kompletira draw?

Ponekad, dešava se da nema dovoljno karata da se završi krug. Kada se ovo desi, muck bi trebalo da se promeša i onda kompletira draw posle mešanja. Karte koje su uključene u špil su one koje su igrači odbacili nakon svake zamene karata u trenutnoj ruci.

Da se vratimo na prethodni primer, ajde da kažemo da Igrač 1 odbacuje 3 karte, Igrač 2 menja 2, i Igrač 3 - 1 kartu. Onda diler podeli Igraču 1 tri karte i Igraču 2 jednu kartu. U ovom trenutku nema više preostalih karata u špilu. Muck-ovane karte od svih prethodnih krugova ulaganja su sada promešane sa odbačenim kartama Igrača 1 samo. Karte igrača 2 koje je odbacio nisu uključene u ovo mešanje jer sve njegove odbačene karte nisu zamenjene. Ovo znači da nemoguće za igrača da ikada dobije karte koje je upravo on odbacio.

Betting Struktura

Deuce to Seven koristi istu strukturu beta kao hold'em. Tokom prve dve betting runde limit je small bet. Pa, ako je igra $10/$20 tokom prve dve runde ulaganja igrač bi mogao da call-uje ili raise-uje sa porastom za $10. Sledeće dve runde ulaganja limit je big bet. U našem primeru, igrač može da call-uje ili raise-uje sa porastom od $20.