Five Card Stud

Five Card Stud se igra vrlo slično kao i 7 Card Stud. Očigledna razlika je u tome što svaki igrač dobija, pogodili ste, pet karata. Prva je podeljena sa licem prema dole i četiri karte podeljene licem na gore. Ante Morate, kao i svi ostali...

Five Card Stud se igra vrlo slično kao i 7 Card Stud. Očigledna razlika je u tome što svaki igrač dobija, pogodili ste, pet karata. Prva je podeljena sa licem prema dole i četiri karte podeljene licem na gore.

Ante

Morate, kao i svi ostali igrači platiti "ante" pre nego što je podeljena i jedna karta. Iznos Ante zavisi od limita stola... što je niži limit, niži je ante. $0.50/$1.00 stolovi nemaju ante, $10/$20 stolovi imaju $1 ante.

Betting

Podeljena vam je jedna down karta, hole card, i jedna up karta. Igrač pokazuje najnižu kartu prema boji (najveće - list, srce, kocka, pik - najniže) mora da plati "bring-in" u prvoj rundi ulaganja sa forsiranim betom od pola low limita. Ne brinite previše o tome ko ide prvi, itd. jer će program pitati igrača koji počinje beting. Sledeći igrač na potezu, levo od prvog boljeg, može da "kompletira" bet, call ili fold. Nakon početnog kruga ulaganja, podeli se još 3 up karte, sa krugom ulaganja nakon svake karte. U našj 5 Stud Igri, bet i 3 raise-a su dozvoljena. Poslednji raise je ograničen i jedine opcije koje imate su call ili fold u ovom trenutku.

Betting struktura. Stake ponudjen na odredjenom stolu odredjuje limit ili maksimalni bet svakog igrača. Na primer, $1 - $2 stolu, limit za bilo koji bet je $1 u prva dva kruga ulaganja i $2 na poslednja dva kruga. Mi dozvoljavamo jedan bet i 3 raise-a.

Korisno zapaziti: Betting akcija prva dva kruga ulaganja je postavljen na nižem limitu od finalne strukture. Sa izuzetkom od ovog pravila kada igrač pokaže par nakon 3rd street. Svi igrači imaju opciju da betuju viši limit za drugi krug ulaganja. Ako igrač napravi bet višeg limita, naredni iznos beta mora takodje biti viši limit. Poslednja dva kruga ulaganja su na višem limitu.

Showdown: Prva osoba koja pokaže svoju ruku je poslednja osoba koja pokazuje jačinu sa bet-om ili raise-om. Svih 5 Karata se koriste prilikom showdown-a. Igrač koji ima najbolju poker ruku osvaja pot. Ako je više ruku izjednačene jačine, pot se deli prema bilo kom odd iznosu igraču najbližem levo od Dilera "D".