Seven Card Stud

PokerStars School
Sponsored by

Seven Card Stud je najpopularnija verzija Stud Pokera, a igra se izmedju dva i osam igrača. Svaki igrač dobije ukupno sedam karata, tri od njih sa licem na dole a ostale četiri licem na gore.

Seven Card Stud Poker Cilj

Koristeći bilo koju kombinaciju od sedam karata koje su vam podeljene sastavljate ruku od najboljih pet.

Obavezan Ulog

Ante
7 Card Stud se obično igra sa Ante koji je oko 1/5 od veličine beta low limita. Svaki igrač mora da plati ante pre nego što ruka počne. Ante se ne računa dalje u budućem ulaganju/betu.

Bring in
Nakon početnok deljenja kada svaki igrač ima 1 prikazanu kartu, osoba sa najmanjom kartom mora da "bring in" (unese), što znači da mora da plati 1/2 low limit beta u pot. Ako dva ili više igrača podele najmanju kartu, onaj koji je najbliži dileru sa leve strane treba da plati "bring in". Ovaj bet se računa kao vaš ulog u prvoj rundi, pa stoga dokle god niko ne pravi raise, nećete morati više ništa da plaćate u pot da biste videli seldeću kartu.

Runde Ulaganja

Postoji pet rundi ulaganja. U fixed limitima seven card stud, svi betovi i raise-ovi moraju biti jednaki ili low limit, ili high limit vrednosti beta. Na trećoj, četvrtoj i petoj rundi, svi betovi u prve dve runde će biti povećani za 3 dolara, a svi betovi u poslednje tri runde će biti povećane za 6 dolara. Maksimalno 3 raise-a je dozvoljeno po rundi ulaganja.

1. 3rd street - Dve karte su podeljene licem na dole svakom igraču, zatim sledeća karta licem na gore. Igrač sa najmanjom kartom mora da unese - bring in, betujući 1/2 low limit beta. On može da odabere da raise-uje tako što će betovati pun low limit iznos. Igra se odvija u smeru kazaljke na satu oko stola, sa svakim igračem koji bira fold, call ili raise. Svi betovi i raise-ovi moraju biti jednaki low limit bet iznosu.

2. 4th street - Četvrta karta je podeljena licem na gore svakom igraču. Igrač sa najvećom prikazanom kartom (u ovom momentu, najveća moguća bi bila par kečeva) je prvi koji se pita. Om može odabrati da fold-uje, check-ira, ili bet-uje. Ako su dva ili više igrača jednaka što se tiče najveće ruke, onaj koji je bliže dileru sa leve strane e biti prvi koji se pita. Igra se odvija u smeru skazaljke na satu oko stola kao i ranije. Ako igrač u ovom trenutku pokazuje par, onda on i svi ostali igrači imaju opciju da betuju ili low limit bet iznos ili hign limit bet iznos. Drugačije, svi bet-ovi i raise-ovi moraju biti jednaki low limit bet iznosu.

3. 5th street - Peta karta je podeljena licem na gore svakom igraču. Igra se nastavlja kao i u prethodnoj rundi, sa najvećom rukom koja bet-uje prva, samo što sada svi bet-ovi i raise-ovi moraju biti jednaki high limit bet iznosu.

4. - 6th street - Šesta i finalna karta je podeljena licem na dole svakom igraču. Igra se nastavlja kao i u prethodnim rundama. Svi betovi i raise-ovi moraju biti jednaki high limit bet iznosu. U vrlo retkim slučajevima da je svih osam igrača ostalo u ruci u ovom trenutku, ne bi bilo dovoljno da svi igrači dobiju kartu. Ako dodje do toga, umesto da svaki igrač dobije kartu licem na dole, jedna karta je postavljena na sredini stola sa licem na gore koju svaki igrač može da koristi sastavljajući kombinaciju od najboljih pet karata.

Showdown - Svako ko nije fold-ao nakon poslednje runde ulaganja neće imati opciju da pokaže svoje ruke sa nadom da će odneti pot. Kada se igra 7 Card Stud, osoba koja poslednja bet-uje je prva koja pokazuje svoju ruku, ili muck-uje. Često će igrač muck-ovati svoju ruku ukoliko neće osvojiti pot, i ne žele da njihovi protivnici vide šta su igrali.

Savet: Kada se igra online Seven Card Stud Poker ili bilo koja druga igra, a to nudi i većina online poker soba, možete uključiti opciju za automatski muck vaše ruke, tako da ostali igrači ne vide šta ste igrali. To podesiti je generalno dobra ideja.