Seven Card Stud 8 or Better

Seven Card Stud 8 or Better, takodje poznat kao Seven Card Stud Hi Lo, je split pot igra, koja se igra sa dva do osam igrača. Kao što je u redovnom Seven Card Stud, svaki igrač dobija ukupno sedam karata, od kojih su tri okrenute licem na dole a ostale četiri licem na gore.

Cilj

Da sastavite oba, da je vaših najboljih pet karata high ruka i vaših najboljih pet karata low ruka, koristeći bilo koju kombinaciju od ovih sedam podeljenih karata. Igrač sa najboljom high rukom osvaja pola pota dok igrač sa najboljom low rukom osvaja drugu polovinu. Ako ne postoji kvalifikacije low ruke, igrač sa najjačom high rukom odnosi ceo pot.

Kvalifikacija low ruke je napravljena sa pet karata koje su sve 8 i niže, As se računa kao najmanja karta. Parovi ne postoje u low ruci, ali straight i/ili flush su mogući. Najniža moguća ruka je A2345. Najviša moguća low ruka za kvalifikaciju je 87654.

Važno: Osvajanje obe i high i low ruke se naziva "scooping the pot".

Forced Bets

Ante
Seven Card Stud se obično igra sa Ante koji je odprilike 1/5 od nižet bet limita. Svaki igrač mora platiti ante pre nego što ruka počne. Ante se ne računa u daljim rundama ulaganja.

Bring in
Nakon početnog deljenja kada svaki graič ima jednu prikazanu kartu, osoba sa najmanjom kartom mora da plati "bring in", što znači da mora staviti lvrednost ow limit beta u pot. Ako dva ili više igrača dele najmanju kartu, onaj koji je najbliži dileru sa leve strane treba da plati "bring in". Ovaj bet se računa kao bet prve runde, pa stoga dokle god niko ne raise-uje, nećete morati da platite više novca u pot da biste videli sledeću kartu.

Runde Ulaganja - Betting Rounds

Postoji pet rundi ulaganja. U limit Seven Card Stud, svi betovi i raise-ovi moraju biti jednaki ili low limit ili high limit vrednosti beta, u zavisnosti u kojoj smo trenutno rundi. U prve dve runde, svi bet-ovi i raise-ovi moraju biti jednaki high limit vrednosti beta. Ako, na primer, igrate 3-6 seven card stud, svaki bet u prve dve runde bi trebao da se poveća za $3, i svi betovi u poslednje tri runde bi bile u porastu od $6. Maksimalno je dozvoljeno tri raise-a po rundi ulaganja.

1. 3rd street - Dve karte su podeljene sa licem na dole svakom igraču, koje prati sledeća karta licem na gore. Igrač sa najmanjom kartom treba da plati "bring in", betujući 1/2 low limit beta. On može da odabere da raise-uje betujući pun low limit bet. Igra se nastavlja u smeru kazaljke na satu redom, sa svakim igračem koji bira fold, call ili raise. Svaki bet ili raise mora biti jednak low limit veličini beta.

2. 4th street - Četvrta karta je podeljena licem na gore svakom igraču. Igrač koji ima najveću ruku (u ovom momentu, najveća moguća ruka bi bila par aseva) je prvi koji se pita. On može odabrati fold, check ili bet. Ako su dva ili više igrača imaju istu najveću ruku, onaj koji je najbliži dileru sa leve strane će biti prvi koji se pita. Igra se nastavlja u smeru kazaljke na satu oko stola, kao i ranije. Ukoliko igrač pokazuje par u ovom momentu, onda on i svi ostali igrači imaju opciju da bet-uju bilo koji, low limit iznos beta ili high limit iznos beta. U suprotnom, svi bet-ovi i raise-ovi moraju biti jednaki low limit visini beta.

3. 5th street - Peta karta je podeljena licem na gore svakom igraču. Igra se odvija kao u prethodnom krugu, sa najvišom rukom betuje prvi, sem što su sada svi bet-ovi i raise-ovi jednaki high limit veličini beta.

4. 6th street - Šesta karta je podeljena licem na gore svakom igraču. Igra se nastavlja kao u prethodnom krugu. Svi bet-ovi i rase-ovi moraju biti jednaki high limit veličini beta.

5. 7th street - Sedma i poslednja karta se deli licem na dole svakom igraču. Igra se odvija kao i u prethodnim rundama. Svi bet-ovi i raise-ovi moraju biti jednaki high limit veličini beta. U retkim slučajevima ukoliko svih osam igrača ostane u ruci u ovom trenutku, ne bi bilo dovoljno karata za svakog igrača da primi još jednu. Ako dodje do toga, umesto da svaki igrač dobija kartu licem na dole, jedna karta se samo postavlja na sredini stola licem na gore i koju svaki igrač može da koristi.

Showdown - Svako ko nije fold-ao nakon poslednje runde ulaganja će sada imati opciju da pokaže svoju ruku i nada se da će odneti pot. Osoba koja poslednja bet-uje je prva koja pokazuje svoju ruku, a onda dalje u smeru kazaljke na satu, sa svakim preostalim igračem da bira hoće li pokazati svoju ruku ili muck-ovati. Često će igrači muck-ovati ruku ako nalaze da neće odneti pot, i ne žele da njihov protivnik vidi šta su imali.

Savet: Većina online Poker soba nudi opciju da se automatski muck-uje vaša ruka, tako da ostali igrači ne vide šta ste igrali. To je generalno dobra ideja izabrati.