Texas Holdem Poker

PokerStars School
Sponsored by

Na početku Texas Hold’em igre, Dealer meša standardan špil od 52 karte. U kazinima Diler ne igra. Medjutim, ukoliko postoji manjak dilera ili u kućnim igrama, može deliti i učesnik. Tada se deljenje pomera u svakoj novoj ruci u smeru kazaljke na satu. U igrama sa dilerom, okrugli disk koji se naziva „Dealer Button“ se pomera takodje u smeru kazaljke na satu od igrača do igrača u svakoj narednoj ruci. Dugme označava ko je diler u partiji.

Blinds

Ante se ne zahteva od svih igrača u Texas Hold’em pokeru, umesto toga, postoje dva obavezna uloga koji se nazivaju Blinds. Igra počinje sa dva igrača levo od Dilera ili navodnog dilera (Button) koji ulažu odredjeni iznos novca (Blinds) u pot pre nego što su podeljene karte, a to osigurava da nešto postoji u svakoj ruci vredno igre. Na turnirima ovaj iznos se povećava u odredjenom vremenskom intervalu kako bi se obezbedila eliminacija igrača u nekom roku.
Najčešće, Small Blind (igrač levo od dilera) stavlja pola od minimalnog uloga, a igrač levo (Big Blind) stavlja ceo minimalan ulog. To se zove postovanje blindova.

Deljenje

Svakom igraču se podele dve karte, licem na dole (Hole Cards). Oni svoje karte čuvaju u tajnosti, obično ih gledaju pokrivene jednom rukom dok drugom podižu samo ugao karata na gore.
U Texas Hold’em Pokeru Hole Cards moraju ostati na stolu ali se mogu podići od stola kako bi igrač mogao u potpunosti da ih pogleda.
Cilj igre je da se kombinuju dve karte u ruci sa ostalih pet karata koje će eventualno izaći na board-u, i sastavi najbolja kombinacija ruke medju igračima. Ova ruka može biti sastavljena od dve karte u ruci i tri sa Board-a, jedna u ruci i četiri sa Board-a ili – vrlo retko – ni jedna karta u ruci već sve sa Board-a. Nosilac ove ruke odnosi pot (ukupno sva ulaganja).

Prva Runda Ulaganja

Prva runda ulaganja se dešava odmah nakon podele karata. Prvi igrač koji se pita je igrač levo od Big Blind-a. U igrama koje nisu turnirske on može da odabere da bude treći Blind time što će napraviti bet duplo od Big Blind-a pre nego što su karte podeljene. Ovo je poznato kao Straddle. Prednost ove pozicije je što se u sledećem krugu ulaganja on poslednji pita, što mu omogućuje da razmotri sve poteze ostalih igrača.

Prvi koji se pita (odmah levo od Big Blind-a ili Under the Gun). Ima tri opcije: Call, Raise ili Fold.

Za Call, igrač plaća bet jednak Big Blind-u.

Za Raise, igrač dodaje odredjenu vrednost. Veličina ovog iznosa varira u zavisnosti od vrste igre koja se igra: za Limit Games, postoji fiksna vrednost i može biti Capped (limitiran) nakon odredjenog broja rundi, uglavnom četiri online; u Pot Limit igrama ne može biti veći od iznosa koji je trenutno u Potu; u No Limit igrama, može biti bilo koji iznos, limitiran samo prema broju čipova ispred igrača.

Fold, igrač stavlja svoje karte licem na dole ispred sebe i gura ih prema sredini stola što predstavlja Muck. Kada bilo koja karta dotakne Muck smatra se fold-ana. Taj igrač više ne može da učestvuje u ruci i svaki načinjen bet je izgubljen.
Sledeći igrači imaju iste tri opcije, plus opciju Re-raise (ili Re-re-raise). Re-raise mora biti jednak najmanje veličini poslednjeg raise-a.

Flop

Posle prvog kruga ulaganja, diler odlaže gornju kartu špila. Ovo se zove spaljivanje karte – burning, i čini se da se obezbedi da neko slučajno nije video gornju kartu, i da spreči varanje. Burned Card se ostavlja pored Flop-a, ispod sledeće Otvorene Karte u Muck-u.
Diler onda postavlja sleeće tri karte licem na gore na sredini stola. Ove karte se nazivaju Flop.

Druga Runda Ulaganja

Ova runda i sve naredne runde ulaganja počinju sa prvim igračem levo od dilera koji je još uvek u igri. Kao dodatak za call, raise, re-raise, igrači sada imaju i opciju Check – ostajanje u ruci bez potrebe da se plati bet sve dok se ponovo ne dodje na red.

U Texas Hold’em pokeru jednom kada je učinjen bet igrač treba da odabere Call za taj iznos ili Raise (ili Re-raise, gde je primenjivo). Ako izabere da ne uradi ništa od toga, mora da fold-a. Tako, na kraju kruga, svi igrači bi trebali da stave jednak iznos sem kada igrač nema dovoljan broj čipova ispred sebe; u tom slučaju, on može da ide All-in (betujući ukupnu vrednost koju ima ispred sebe) i jedan ili više Side Potova koji su postavljeni, limitirajući iznos koji bi on mogao da osvoji od akumulacije jednakih iznosa iz Glavnog Pota, svih igrača koji su doprineli u taj pot.

Turn (Fourth Street)

Nakon završetka drugog kruga ulaganja, ponovo se spaljuje jedna karta a sledeća okreće i dodaje na Board. Ovo je Turn karta.

Treća Runda Ulaganja

U Limit igrama, fiksni iznos se duplira i ostaje na tom iznosu za završnu rundu ulaganja..

River (Fifth Street)

Nako završetka Treće Runde Ulaganja, ponovo spaljivanje karte i peta i poslednja zajednička karta se okreće na sredini stola. Ovo je River karta.

Četvrta Runda Ulaganja

Ovo prethodi Showdown-u, kada izazvani igrač mora da otkrije svoje karte.
Ako dva ili više igrača imaju istu ruku, sledeća najjača karta u ruci (kicker) presudjuje u zavisnosti koji je je jači. Ako nema kicker karte (izjednačeni igrači koriste obe svoje karte u ruci ili imaju istu ruku), pot se deli medju njima.

Kada igraju Texas Hold’em poker, igrači žele da igraju Board (oslanjajući se na pet zajedničkih karata za najbolju ruku) moraju najaviti da je ovo ono što oni rade pre nego što odbace svoje karte, u suprotnom se odriču svakog prava na pot.

Moguće greške Dilera u Texas Hold'em Pokeru

Ako se prva karta u ruci – Hole Card – podeli izloženo, propust u deljenju. Diler će vratiti kartu u špil, pomešati ga i preseći karte.
Ako bilo koja druga Hole Card bude izložena zbog greške dilera, deljenje se nastavlja. Prikazana karta se ne može držati. Nakon završetka ruke, diler zamenjuje kartu sa kartom sa vrha špila, a izložena karta se onda koristi kao spaljena karta. Ako se više od jedne Hole Card izloži, ovo je propust u deljenju i mora se ponoviti.

Ako je u flopu previše karata, moraju se ponovo podeliti (čak i ako bi moglo da se odredi koja je ekstra karta).
Ako flop mora ponovo da se deli, jer su karte bile prerano prikazane – Flopped – pre nego što se krug ulaganja završio, ili je flop sadržao previše karata, Board karte se mešaju sa ostatkom špila. Spaljena karta ostaje na stolu, Nakon mešanja, diler preseca špil i deli novi Flop bez spaljivanja karte.

Ako diler okrene četvrtu kartu na board-u pre nego što se završi runda ulaganja, karta se vadi iz igre za tu rundu, čak iako igrači posle biraju da odustanu. Runda ulaganja je onda završena. Diler spaljuje i okreće onu koja bi bila peta karta umesto četvrte karte. Posle ovog kruga ulaganja diler ponovo meša špil, uključujući kartu koja je bila izbačena iz igre, ali ne uključujući spaljene i bačene karte. Diler zatim preseca špil i okreće poslednju kartu bez spaljivanja karte. U texas hold’em pokeru ako je peta karta okrenuta prerano, ponavlja se mešanje špila i deli se na isti način.

Ako diler pogrešno podeli prvom igraču ekstra kartu (nakon što su svi igrači dobili svoje dve), karta se vraća u špil i koristi kao spaljena karta. Ako diler greškom podeli više od jedne ekstra karte, to je propust u deljenju.
Ako želite da učite Texas Hold’em poker, na PokerNews sajtu možete pronaći veliki broj texas holdem resursa i članaka.