CardRunners Instruktor Grant Coombs Analizira Gubitničke Ruke sa Nedavne Cash Sesije

Grant "balbomb" Coombs je CardRunners instruktor koji je specijalizovan za online shorthanded no-limit hold'em cash game.

U ovom replayer videu, Coombs pravi pregled nekih od njegovih najvećih gubitničkih ruka sa nedavne sesije. On diskutuje metodologiju pregleda ruke i objašnjava njebovo razmišljanje tokom procesa svake ruke.

Za više video serija ili više trening videa, posetite CardRunners.com i iskoristite prednost sedmodnevne besplatne probe.

Slični tekstovi

ostale priče