Table Dynamics (dinamika stola)

Table Dynamics (dinamika stola) 0001

Dinamika jednog stola se izražava prema svemu što je prošlo na stolu u krajnjem opsegu, kao što je svaka ruka koja je odigrana i kao, sve akcije koje su igrači imali, kompletan sadržaj stola i svih deljenja i takodje svi psihološki faktori zajedno. Ovo je teško predstaviti bez nekih posebnih primera kao: igrač koji u poslednjoj ruci koju je odigrao, mora da odustane od ruke koja je bila dobra, jer igrom slučaja nije uspeo da uspostavi očekivani draw, ili ruke u kojoj je demonstrirana jačina kao 2 para ili top par top kicker u raised pot-u (AK na primer), ali je suočen sa mnogo jačom akcijom (recimo da se našao u situaciji protiv seta), i morao da napravi fold. Igrač u ovim okolnostima nije mnogo frustriran, verovatno oseća šta je moglo da se dogodi, i mnogo više je naklonjen želji da vidi show-down u sledećoj velikoj ruci koju igra nego što mu je bitno ono što se dogodilo ranije. U skladu sa tim možete podesiti igru prema tome, da ne pokušate da blefirate, ali napravite bet mnogo većim, ako se ima dobra ruka, više se osvaja.

Još jedan prateći primer bi bio slučaj u kojem, za stolom na kojem sam imao talas dobre ruke u pre-flop-u i pravio raise za pre-flop nekoliko puta i konstantni bet u flop-u ali nisam stizao da imam show-down, idem, tokom dva ili tri kruga da ograničim malo više raspon ruke za koje pravim raise. Za stolom su u mogućnosti, najverovatnije da primete vaš “talas” raise-a u pre-flop-u (nije zaboravljeno ono što ne znaju da li je ruka stvarno dobra ili nije, tako da uvek postoji sumnja), i treba se odupreti tome i podesiti saglasnost, što je prilično teško, na primer, oni prave raise sa AT ili suitet connectors, flop propadne, i dobiju fold za kontinuirani bet. Ista stvar se dešava u suprotnom.Za stolom kada uopšte nemam ruku, izdvojiću malo više njih za koje bi napravio raise, jer moj imidž ovog momenta mora biti prilično čvrst, i verovatnoća da dobijem fold u flop-u ili u turn-u, čak i kada nemam ništa, raste.

Ova tema je vrlo subjektivna prema situaciji/kontekstu da bi bila u mogućnosti da se približnije opiše, ali važna da za početak privuče pažnju cela ova dinamika za stolom; odigrane ruke u poslednjem deljenju; prethodno odigrane ruke osobe sa kojom smo se trenutno upleli u borbu za pot. Vaš imidž u datom momentu (i ovde ne govorim o tome da li vas ostali igrači smatraju za model A ili B, ili vi njega poznajete kao model X, već jedinstveno o tekućim dogadjajima za stolom, mnogo ruka je odigrano, ili je ispraćeno mnogo podizanja uloga, napravljen raise za pre-flop vrlo često, mnogo potova odnešeno bez show-down-a itd), mnogo je nestalan imidž i recimo da kažemo kratkoročan.

Napraviti ovu dinamiku da udje u proces odlučivanja, uzeti ove faktore u razmatranje i napraviti podešavanje prema njima je vrlo važno, i , uprkos mogućnosti da mislimo da je ova vrsta stvari samo teorijski nivo ali da u praktičnom ne ostvaruje mnogo, to nije istina, to je vrlo značajan deo mog načina razmišljanja i smatram da je od velike važnosti ovakav tip podešavanja. Sve u svemu poker je igra prilagodjavanja. Nešto sigurno počinje obraćanjem više pažnje i prilaženjem sa višim stepenom svesti, ukoliko već nije.

Slični tekstovi

ostale priče