WSOP 2018

Fold i Pot Equity

Fold i Pot Equity 0001

Pot Equity – Pot Equity je procenat koliko puta će vaša ruka osvojiti pot, ako niko ne napravi Fold do River-a. Najsličnija stvar nije ruka koja već sigruno pobedjuje, ali jeste ruka koja je u prednosti u odredjenom momentu, i druge koje su uključene kada imaju X broj out-a da sastave najbolju ruku. Na primer u ovoj odredjenoj ruci:

Igrač 1 - {a-Hearts}{k-Hearts}

Igrač 2 - {10-Clubs}{10-Diamonds}

Igrač 3 - {2-Spades}{2-Diamonds}

Flop: {10-Hearts}{q-Hearts}{2-Clubs}

Igrač 2 je na prvoj poziciji sa setom {10-Clubs} {10-Diamonds} ali igrač 1 ima 12 out-a da napravi najbolju ruku (istina je da ima samo 11, jer {2-Hearts} neće pomoći ako igrač 3 ne dobije Four of a Kind ). Ali Pot Equity nije isti po procentima koliko puta izlazi vaš out, ali jeste po procentima koliko puta će pobediti ruku. U ovom odredjenom slučaju trebao bi da izadje jedan od 11 out-a koji ima igrač 1, ALI može da ne izadje ni jedna karta koja daje Full House igraču 2, ili Four of a Kind igraču 3. Tako da, vrednost je malo niža nego procenat u koliko puta dolazi draw.

Ovo znači da, ima 3 osobe uključene u pot, a Pot Equity za svaki je, “doličan”, 33,3%. Drugim rečima, ako svaki od igrača ima 1/3 mogućnosti za pobedu i igraju vrlo često, oni će odustati za isti novac. Takodje je interesantno kada je vaš procenat za Pot Equity je jači za deo “doličan” što bi vi podesili. U našem primeru Igrač 1 ima oko 40% za Pot Equity, drugim rečima, on će dobiti ruku 40% puta, ali ruka se igra sa 3 osobe, ubrzo bilo koja vrednost za Pot Equity preko 33% je već profit.

Mada da igrač 1 osvoji ovaj pot u najmanjem slučaju, korektno za njega je da ne oslobodi ruku ako je akcija u tri pravca, čak šta više, njega interesuje da druga dva igrača stave najviše moguću količinu novca u pot, u Flop-u.

Uobičajena greška koja je lako primetna je da igrači misle da jedino trebaju ulagati za ruku koja pobedjuje u više od 50% puta.

Sledeći aspekt koji je vredno spomenuti je da, na primer, mogu igrati ruku Heads-Up protiv nekog i, nakon što Flop dodje, sve što imaju je 40% za Pot-Equity. Ako on ima Heads-Up trebalo bi da je neophodno 50%+ da čak i ako ruka stigne do River-a bude profitabilna, ali količina novca koja je već u potu može učiniti to da je korektno odigrati ruku.

Fold Eqity – to je osnovni koncep u Pokeru, viza da igra bude od nepotpune informacije. Equity dolazi pored ovoga za “vrednost”, osvojenu vrednost kada protivnik napravi Fold za bolju ruku. O čemu se radi je da odluke koje donosite nisu bazirane na ruci protivnika ( ukoliko nemate ovu informaciju), ali u tom rasponu ruke u koji su stavili (pr: protivnik je prilično Tight i pravi Raise Pre-Flop UTG?, vi ne znate šta on ima ali su stavili u partiju raspon kao {a-Hearts}{a-Clubs} - {q-Diamonds}{q-Clubs}, {a-Spades} {k-Spades} i {a-Hearts}{q-Hearts} ). Ovaj raspon koji je podešen dok dobijaju više informacija (sa akcijom protivnika Post-Flop), su ono o čemu će razmišljati prilikom donošenja odluka. Ovaj koncept ću pojasniti (teško je objasniti bez primera) u ruci koju sam igrao nebrojeno puta ranije:

Hero ($199.10)

CO ($128.65)

Button ($182.20)

SB ($155.95)

BB ($159.25)

UTG ($240.55)

Preflop: Hero is MP with {q-Diamonds}{a-Clubs}.

UTG calls $2, Hero raises to $8, CO calls $8, 1 fold, SB raises to $14, 1 fold, UTG folds, Hero calls $6, CO calls $6.

Flop: ($46): {10-Clubs}{8-Clubs}{k-Clubs}

SB bets $28, Hero raises to $185.1, CO folds, SB folds.

Final Pot: $259.10

U ovoj ruci, kada SB napravi re-raise van pozicije, ja stavljam nešto izmedju {10-Diamonds}{10-Hearts} -{a-Hearts}{a-Diamonds} , i{k-Spades}{a-Diamonds} . Sada on vodi 28$ u potu od 40$ (nešto relativno slabo). Ako ja mislim o vrednosti moje ruke protiv bilo koje druge koja integriše Hand-Range u koju sam ja stavio imamo nešto sledećeg tipa:

AA- ako on ima AA znam za deo da nema nijedan club, i to da ima jedino par sa nikakvim baord-om za ovu ruku, a ja imam 12 out-a da osvojim ruku.

KK – On ima ruku da pobedi samo kao Flush, ja imam 12 out-a da pobedim.

QQ- imao bi club, to je samo Q high, i board ima jednu over-card. Imam 15 out-a da pobedim.

JJ- Identične okolnosti kao QQ, ali ovde imam još tri out-a više (18).

TT- Ovo možemo smatrati kao scenario identičan kao KK (kako mi on ne daje kredit za KKK).

AK- Ima top pair top kicker, ali nema ni jedan club. Ja imam 12 out-a za pobedu.

Protiv ovog raspona ruke, ja sam favorit protiv JJ i QQ. Iza sam protiv AK, TT, i AA. Pogledaćemo dva specifična slučaja, AA i AK. Protiv ove dve ruke ja imam 12 out-a, što mi daje 45% mogućnosti za ostvarenje. Kako je bilo 46$ u flop-u a on imao 140$ spolja, ja bi trebao da napravim call (slučaj da napravimo All-in) 140$ da bi osvojili $186, koji mi daje pot odds i EV od $6,7 u ruci. Sada ako ja napravim All-In posle njegovog uloga od $28, on će biti u situaciji u kojoj je vrlo teško napraviti Call, i što češće napravi fold, više moj EV ruke će se povećati (ako on uvek napravi fold, biće $68), i ja ću osvojiti vrednost u tom (Fold Equity).

Ako analiziramo ukupan scenario, protiv kompletnog raspona ruke protivnika, protiv njegovih ukupno odigranih ruka, ja sam favorit ili imam pot-odds, i u dve u koje to nije bio slučaj (KK i TT), ja imam samo mali gubitak u $, ali ako bih išao sa all-in da dobijem isto ono za čega on pravi fold, za samo delić njegovog raspona ruke (i JJ i QQ su najverovatnije fold, AK i AA su takodje za razmatranje da napravi fold veći broj puta), ono sa čime pravi all-in suočen sa njegovim bet-om bi bila igra koja predstavlja više EV, tako da mi osvajamo vrednost uvek kad on napravi fold.

Sledeći primer ... vi pravite raise na kasnijoj poziciji sa JTh, BB pravi call, board dolazi 37Q, sa dva herca. Nije samo za protivnika da moguće da nema ništa (igrač dobije par samo u 35% slučajeva), dok vi imate outs. Ako se igra ruka agresivno, nije samo da će doći do fold-a protivnika kada nema ništa (a mogao bi imati bilo šta bolje od vas u ovom momentu, A high ili K high), dok bi najverovatnije uspeli da odnesu pot imajući nešto na ivici (pocket pair ispod Q, par 3’s ili 7’s), i ukoliko on napravi call, još uvek imamo outs.

Ostanite u toku sa dešavanjima u poker svetu - pratite nas na Twitter-u i lajkujte na Facebook-u.

Fold i Pot Equity 101

Šta misliš?

Slični tekstovi

ostale priče