Lažni prolaz - Slow Play (check-raise)

Lažni prolaz - Slow Play (check-raise) 0001

Iako se izvodjenje razlikuje, Slow Play ima nekoliko zajedničkih stavki sa podizanjem uloga (raise-om). Osnovna razlika je što vi podižete ulog (raise) kada vam konstantno postavljaju ulog (bet), u Slow-Play-u, vi podižete ulog nakon prolaza dalje (Check). Slow Play je kada samo prolazite dalje (Check) sa namerom da podižete ulog (raise) u istoj rundi ulaganja tj deljenju, nakon ulaganja vašeg protivnika.

Osnovni razlozi da igrate Slow Play bi bili:

Da bi redukovali broj protivnika (da zaštitite vaš potez): Ukoliko imate dobru ruku, ali koja bi mogla da bude nadmašena kartama koje bi mogle izaći na stolu, možda je najbolje da probate da smanjite broj protivnika. Ali ponekad da naterate protivnike da odustanu nije tako lako moguće ukoliko ulažete od samog početka, i u nekim situacijama vredi pokušati da sa Slow-Play (Check-Raise) čekajući da neki od igrača, a najčešće onaj sa vaše desne strane (setite se da je sledeći igrač koji se pita sa leve strane) uloži (bet) i tada ste u mogućnosti da podignete ulog (raise) i time ostale igrače nastavak košta duplo, i takodje da time pokušate da ih zaplašite. Ukoliko neko od njih ide sa nepovoljnim Odds-om je dobro za vas.

Pr.: Imate {a-Clubs}{8-Clubs} u Big Blind-u ste i pratite (call) podizanje uloga (raise) odstrane dilera. 5 igrača će da vidi flop koji je {8-Diamonds}{5-Hearts}{3-Spades}
Ako konstantno postavljate ulog (bet), većina igrača će pratiti(call) sa jakim kartama mali ulog. Ako idete dalje (check) i onaj koji je podigao ulog upre-flop-u ulaže, sa vašom Slow-Play igrom, možete naterati one što su želelida nastave postave dva ulaganja, zbog čega će uglavnom odustati i time vamomogućiti da osvojite pot. Uglavnom mnogo puta diler može imati u ruci parkoji je jači od vašeg, ali u Poker-u ćemo rizikovati više puta.

Da bi stavili više novca u pot: Može biti da mislite da imate najjaču ruku u ovom momentu ili zato što imate dobar projekat (draw) koji inicira da rizikujemo više novca. Npr.: ako imate agresivnog igrača sa vaše leve strane i 5 aktivnih igrača u potu možete ići dalje (check) čekajući da taj igrač postavi ulog (bet) i vidite da li možete nadmašiti nekog od ostalih igrača u sredini zbog čega bi ova runda ulaganja sve igrače koštala dva ulaganja (bet). Uglavnom igrači koji samo prate postavljeni ulog (call) isprate i podizanje uloga ukoliko se dogodi.

Pr.: Imate {3-Hearts}{k-Hearts} usmall blind-u. 5 igrača ostaje da vidi Flop koji je {a-Hearts}{3-Spades}{10-Hearts}
Imate 9 vrlo jakih Out-a i dva jaka. U ovoj situaciji možete ići na SlowPlay čekajući da jedan od igrača na prvim pozicijama postavi ulog i možeteforsirati najmanje 3 igrača da idu na dva ulaganja. Vaš Odds opravdava ovusituaciju.

Slični tekstovi

ostale priče