Flop

Flop 0001

Ako pratite naša uputstva, i uvek pravite dobru selekciju ruke, onda igrate sa kvalitetnim kartama, što je naravno profitabilno ukoliko se korektno odigraju. Jedan od najvažnijih i ključnih momenata u Texas Hold’em igri je kada se otvaraju tri karte na sredini stola. U tom momentu imate otprilike 20 sekundi (kada igrate na internetu) da se odlučite da li nastavljate sa igrom ili se povlačite.

Do dobrog poteza u Pre-Flop-u, potrebna je pomoć u tri prve karte da bi nastavili sa dobrim kartama. Bez te pomoći, ono što je bilo dobro, sada može postati bezvredno, i ono što je pre bilo regularno može se preobratiti u prilično vredno, sastavljanjem dobre kombinacije ili mogućnost za dobar draw.

Primer: Imate {a-Spades}{k-Spades} i igrate protiv 4 igrača. Flop je: {q-Hearts}{9-Clubs}{8-Clubs}. Moguće je da ste pre izlaska flopa imali najbolju ruku, ali posle izlaska tri karte, najbolje bi bilo da odustanete ukoliko bi neko napravio bet.

Važno je da u vašoj računici u momentu odlučivanja o strategiji, imate sledeće faktore:

  • Broj aktivnih igrača: Koliko više igrača ima, toliko ima više mogućnosti za dobar potez ili draw.
  • Tip Flop-a: Postoji mogućnost za Boju, Full, Skalu…
  • Moguće karte vaših protivnika: Pokušaj da se dobro pročita Flop i da se zamisli koje karte protivnici mogu imati u igri.
  • Količina novca u potu: Kada ima mnogo novca u potu teško je odustati od protivnika, po računu onoga koji stiže da vidi karte na kraju.
  • Vrednost vaših karata: Da li imate jaku ruku ili dobar draw.

Flop je idealan momenat za dobijanje informacija o vašim protivnicima. Strategija koju ćete koristiti u deljenju, zavisi od akcija i reakcija koje ste dobili prilikom Flop-a.

Bilo bi nemoguće demonstrirati sve moguće poteze sa svake pozicije i u različitim okolnostima koje se mogu dogoditi. Ali možemo predstaviti neke od slučajeva koji su reprezentativni za inicijalnu ruku i sa različitim tipovima Flop-a...

Predpostavimo da postoji 4 aktivna igrača u Flop-u:

karteFLOPkorektna akcija
{k-Hearts}{k-Spades}{a-Clubs}{9-Spades}{7-Hearts}Ako podignete ulog (raise) u Flop-u i 3 ili 4 igrača vide Flop, pripremite se za odustajanje da bi sačuvali novac. Naravno da je velika šteta napustiti 2 Kralja, ali je sigurno da neki protivnik može imati Asa tako da bi samo platili da izgubite. Odds da bi napustili vaše kraljeve je 23:1.
{2-Clubs}{7-Spades}{q-Hearts}Najbolje je da budete agresivni u cilju da smanjite broj protivnika i izbegnete iznenadjenja. Ponekad ćete biti u mogućnosti da samo prodjete dalje (Check) sa prvih pozicija. 
{a-Clubs}{j-Clubs}{j-Hearts}{9-Spades}{3-Spades}Moguće je da imate najjaču ruku u ovom momentu ali zavisno od sledeće karte, stvari se mogu iskomplikovati. Može postojati draw boje ili skale, ili uključujući da mogu izaći Q ili K bi narušilo vašu igru. Možete napraviti re-raise da bi redukovali broj igrača i da bi bio skup izlazak za projekat sledeće karte. Ako u Turn-u izadje {k-Spades} i vidite ko nastavlja sa ulogom, pripremite se za odustanak….
{j-Hearts}{6-Clubs}{2-Clubs}Ovde takodje trebate igrati agresivno i možete podići ulog (raise) da bi ostali igrači odustali sa rukom tipa {k-Clubs}{q-Hearts}. 
{8-Clubs}{9-Clubs}{q-Hearts}Imate 9 Out-a za boju i još 3 Out-a za {10-Hearts}za unutrašnju skalu. Imate više nego dovoljan Odd za nastavljanje, uključujući pokušaj da uložite više novca u pot. 
{j-Hearts}{5-Hearts}{5-Spades}Igra je agresivna dok ne primite signal da je moguće da neko ima {5-Clubs} u ruci. Imate dva para i Kiker najjači mogući. 
{10-Diamonds} {j-Clubs}{k-Clubs}{j-Diamonds}{6-Spades}Ako neko uloži (bet), najbolje je da odustanete. Prema paru koji imate sa osrednjim Kiker-om nije profitabilno. Ne bi trebali da trošite novac sa mogućim ulaganjem.
{j-Spades}{3-Clubs}{5-Diamonds}Trebalo bi da uložite (bet) da bi smanjili broj protivnika za sledeći krug ulaganja. 
{q-Clubs}{9-Hearts}{a-Spades}Sa mogućom skalom (u 8 Out-a), imamo dovoljan Odd da nastavimo igru. Sa poslednje pozicije možete ići sa podizanjem uloga da bi pokušali besplatno da vidite River. 
{7-Clubs}{8-Hearts}{k-Clubs}Sa unutrašnjom skalom (4 Out-a), teško se postiže potreban Odd za nastavak. U ovom slučaju već postoji jača karta na stolu po kojoj da izadje {j-Diamonds}ili {10-Clubs} najverovatnije nastavljamo sa slabijom rukom, ne treba zaboraviti da je takodje moguć i draw boje za koji naš Out prelazi od 4 na 3 sa kojim ne možemo računati na {9-Clubs}. 
{a-Hearts}{k-Clubs}{j-Spades}Ako vidite akciju, nemojte potrošiti ni jedan € više. Moguće je da ako vam izadje{q-Hearts} podelite pot, i ako vam izadje {10-Hearts} imate male ili nikakve šanse da nadjete rešenje jer bi ovakva situacija za nekog ko ima {q-Hearts} značilo da ima skalu. Jedina karta koja vam vredi ovde je {j-Hearts} za koju je Odd 23:1. 
{9-Spades}{10-Spades}{j-Spades}{8-Spades}{a-Clubs}Imate dva draw-a u istom potezu, Boju i otvorenu skalu, što vam daje 15 Out-a što znači da bi trebali da učestvujete u 50% puta. Vaša namera bi bila da maksimalno povećate količinu novca u potu i da održite što veći broj aktivnih protivnika.
{10-Clubs}{10-Hearts}{q-Diamonds}Budite pažljivi sa ovim Flop-om koji izgleda veoma dobro ali može biti opasan i skup ako još neko ima u ruci {10-Hearts}. Uglavnom {10-Hearts}se igra sa {j-Hearts}{q-Hearts}{k-Hearts} ili {a-Hearts}. Jasno je da nećete odbaciti ovakvu ruku, ali bi trebali biti pažljivi jer pored jačine vaše ruke može postojati druga još jača. 
{7-Spades}{7-Hearts}{j-Clubs}{k-Hearts}{4-Clubs}Ukoliko ima akcije, nemojte potrošiti više ni jedan € i odustanite. Nemojte misliti da plaćate do samog kraja čekajući {7-Clubs}, nije isplativo. Imate 2 Out-a i Odds u kojem izlazi jedna karta za njih je od 23:1
{6-Clubs}{8-Hearts}{5-Spades}Ovde ono što tražite je da napravite skalu, jer ukoliko izadje druga {7-Clubs} , dok ste vi sastavili triling, vrlo lako može biti da je neko napravio skalu, onda u ovom slučaju vi imate mogućnost da napravite Full u River-u sa 9 Out-a. 
{k-Clubs}{7-Hearts}{3-Spades}Ono što vi želite je što više novca u potu. Možete to učiniti u Flop-u ili da se nadate Turn-u gde ulog (bet) košta duplo. 
{a-Hearts}{4-Hearts}{a-Clubs}{q-Spades}{7-Hearts}Ako igrate protiv 4 ili 5 protivnika, najverovatnije najbolje što možete napraviti u ovom slučaju je da ukoliko dodje do akcije u Flop-u odustanete i sačuvate novac. Vaša Kiker karta je očajna. Žaljenje na kraju poteza, vam neće vratiti izgubljen novac. Nemojte reći da vas nismo upozorili.
{k-Clubs}{4-Spades}{9-Hearts}Ovde iako ne izgleda da ste bolji nego u prethodnoj situaciji ipak imate 6 jakih Out-a što čini više mogućnosti za boju na zadnja vrata. Ovo je dobra prilika za Semi-Bluff. 

Slični tekstovi

ostale priče