5 Card Stud

5 Card Stud 0001

Poker 5 Card Stud se igra sa mnogo sličnosti kao Poker 7 Card Stud. Očigledna razlika je igrači dobiju 5 karata a ne 7. Prva karta je podeljena sa licem dole, nakon koje slede ostale koje su podeljene licem prema gore.

Ante (pre)

Svi igrači trebaju da ulože (bet) Ante, pre nego što je podeljena i jedna karta za stolom. Vrednost za ulog Ante (pre) odredjuje limit stola... što je limit niži, niži će biti ulog Ante (pre). Stolovi sa limitom od 0.50/1.00 $ nemaju Ante. Stolovi sa limitom od 10$ i 20$ imaju jedan Ante od 1$.

Postavljati ulog (to bet)

Dve karte su podeljenje svakom od igrača; jedna sa licem ka gore i jedna licem dole. Igrač koji je dobio najmanju kartu prema boji (od najmanje do najveće: pik, tref, karo i herc) treba da uloži “bring-in”, u prvom krugu ulaganja, bet u vrednosti Small Blind-a. Ne treba se opterećivati sa tim ko ulaže prvi, jer to softver naznači sam pre ili kasnije. Sledeći igrač je onaj koji se nalazi sledeći sa leve strane i može uložiti (bet), pratiti (call) ili odustati (fold). Posle prvog kruga ulaganja, još tri karte se podele sa licem gore, sa krugom ulaganja posle svake karte. U našem pokeru sa 5 karata 5 Card Stud, dozvoljeno je jedno u laganje bet, i tri riase-a. Dve opcije posle poslednjeg povećanja uloga je: call ili fold.

Struktura ulaganja (bet). Vrednost bet-a nudi igračima za odredjenim stolom odredjen limit ili maksimalno dozvoljen ulog u svakom potezu. Npr: za stolom od 1-2$, limit za bilo koga je ulog od 1$ u prva dva kruga ulaganja i od 2$ u dva poslednja finalna kruga ulaganja. U našoj poker sobi dozvoljen je jedan bet i tri raise-a.

Napomena: Akcija ulaganja u prva dva kruga je odredjena prema najnižem limitu prema strukturi stola. Izuzetak ovom pravilu je kada igrač pokaže par u 3rd street-u. Igrači imaju opciju da ulože maksimalan limit za sledeći krug ulaganja. Ako jedan od igrača uloži maksimalan limit, sledeći ulozi imaju takodje vrednost maksimalnog limita. U sledeća dva kruga ulaganja se takodje ulaže prema maksimalnom limitu.

Showdown: Prvi igrač koji pokaže karte će biti onaj koji ulaže na poslednjem mestu. Svih 5 karata se koriste u Showdown-u. Igrač koji ima najjaču ruku osvaja Pot. U slučaju da više od jednog igrača ima ruku za osvajanje Pot-a, čipovi koje nije moguće podeliti će biti dodeljeni onom igraču koji se nalazi bliže dileru.

Slični tekstovi

ostale priče