Rangiranje kombinacija karata

Rangiranje kombinacija karata 0001

Špil karata za Poker sačinjavaju 52 karte (bez Joker-a) podeljene na 4 različita znaka/boje po 13 karata svaki : Karo (kocka), Herc (srce), Tref (mak) i Pik (list).

Sve kombinacije u Pokeru su sačinjene od 5 karata. U slučaju Texas Hold'em igre koristite 5 boljih karata od sedam mogućih: 2 vaše u ruci plus 5 zajedničkih karata na stolu.

Rangiranje kombinacija je sledeći, u zavisnosti od tipa pokera koji je u pitanju:


1. Flush Royal: 5 karata u nizu istog znaka do As-a

{a-Spades} {k-Spades} {q-Spades} {j-Spades} {10-Spades}


2. Skala u boji: 5 karata u nizu iste boje i koje nisu do As-a

{5-Hearts} {6-Hearts} {7-Hearts} {8-Hearts} {9-Hearts}


3. Poker: 4 iste karte, tj istog broja ili figure

{6-Clubs} {6-Diamonds} {6-Spades} {6-Hearts} {j-Clubs}


4. Full: 3 iste plus dve iste karte. Jedan triling i jedan par.

{q-Spades} {q-Hearts} {q-Clubs} {4-Clubs}{4-Diamonds}


5. Boja: 5 karata iste boje koje nisu u nizu.

{k-Clubs} {10-Clubs} {6-Clubs} {3-Clubs} {9-Clubs}


6. Skala: 5 karata u nizu različite boje

{8-Clubs} {9-Diamonds} {10-Hearts}{j-Hearts} {q-Spades}


7. Triling: 3 iste karte po broju tj. figuri, i dve različite

{7-Spades} {7-Diamonds} {7-Clubs} {2-Clubs} {j-Hearts}


8. Dva para: 2 para i jedna bilo koja druga karta, naziva se KICKER.

{k-Diamonds} {k-Spades} {5-Clubs} {5-Diamonds} {j-Hearts}


9. Par: Dve iste karte po broju tj. figuri, i tri različite.

{j-Diamonds} {j-Spades} {9-Clubs} {5-Diamonds} {k-Clubs}


10. Najjača karta: Pobedjuje onaj koji ima najveću kartu.

{a-Diamonds} {q-Hearts} {10-Spades} {5-Diamonds} {2-Clubs}

Šta misliš?

Slični tekstovi

ostale priče