Pre-flop na poslednjim pozicijama

Pre-flop na poslednjim pozicijama 0001

Najviše novca ćete zaraditi na ovim pozicijama. Vaše prednosti su:

 • Već

  znate koliko igrača učestvuje u potu, jedina sumnja je za pozicije

  Blind-a.

 • Znate

  koliko novca vas košta učestvovanje u potu, ostaje mogući raise ili

  re-raise od strane pozicije blind-a

 • Vi ste

  poslednji koji se pita u rundi ulaganja i možete videti jačinu vaših

  protivnika i činiti prema ishodu. U ovom slučaju vi ste u situaciji da

  kada su vaši protivnici slabi imate tu privilegiju da pokušate Bluff.

Postoje osnovne stvari na koje idete kada podignete ulog na poslednjim pozicijama:

 • Da ukradete blind: Ukoliko

  svi igrači odustanu i vi ste prvi za ulazak u pot, trebalo bi da podignete

  ulog sa svakom rukom sa kojom bi inače pratili ulog, u cilju pokušaja da

  ukradete blind.

 • Da uvećate pot: U zavisnosti od broja igrača

  koji su ušli u pot, korektno bi bilo da podignete ulog (raise) sa ponekom

  rukom sa kojom bi u drugim okolnostima verovatno odustali. Primer ove ruke

  je recimo srednji par ili mali

  ili dve karte u nizu iste boje, ukoliko već ima 4 ili više igrača, vaš Odd

  je dovoljno dobar da bi bilo profitabilno podići ulog i staviti više novca

  u pot da bi videli da li učestvujete u flop-u.

 • Da bi

  dominirali igrom:

  Uglavnom ko podiže ulog, ima i odredjenu dominaciju u najmanjem

  slučaju do sledeće runde ulaganja. U ovom slučaju ono što tražite je ko

  prolazi pre vas na flop-u, u smislu da vi imate moć odluke da li ćete

  ulagati ili videti gratis kartu.

Legenda:

 • Zelena označava

  ruku za pasivan sto

 • XYs =

  Karte iste boje

 • XY = Karte različite boje
 • Raise = podizanje uloga
 • Re-raise = podizanje podignutog uloga
 • Broj u

  zagradi = minimalni broj igrača koji već učestvuje u potu. Npr: PRATITI

  (call) (2) = pratiti postavljeni

  ulog ukoliko ima dva ili više igrača u potu.

inicijali karata (9 i 10)pot bez raise-apot sa raise-om
AA, KK, QQJJ, TT9988, 7766, 55, 44, 33, 22RAISERAISE(1), PRATITI (2)RAISE (0), PRATITI (1)RAISE (0), PRATITI (1)PRATITI (call) (2)RE-RAISEPRATITI (call) PRATITI (call) (3)PRATITI (call) (3)PRATITI (call) (4)
AKs, AKAQs, AQ, AJsAJ, ATsAT, AxsA9RAISERAISERAISE (1), PRATITI (2)RAISE (0), PRATITI (1)RAISE (0), SAIR (+1)RE-RAISERE-RAISE (1), PRATITI (+de1)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)
KQs,KQ, KJs, KJ, KTs, K9s,KT,K9s, K8s, K7sK6s, K5sKxsRAISE (1), PRATITI (2)RAISE (0), PRATITI (1)PRATITI (call) (2)PRATITI (call) (3)PRATITI (call) (4)PRATITI (call) ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)
QJsQJ, QTsQT, Q9sQ8sRAISE (0), PRATITI (1)RAISE (0), PRATITI (1)PRATITI (call) 
(2)PRATITI (call)  
(4)PRATITI (call) (4)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold) 
JTsJTJ9sJ8sRAISE (0), PRATITI (1)PRATITI (call) (3)PRATITI (call) (2)PRATITI (call) (4)PRATITI (call)
(4)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)  
T9s, T8sPRATITI (call) (3)PRATITI (call) (4)
98s, 97sPRATITI (call) (3)PRATITI (call)
(4)  
87s, 86s, 76s, 75sPRATITI (call) (3)ODUSTATI (fold)
65s, 64s, 54s, 53sPRATITI (call) (4)ODUSTATI (fold)

Slični tekstovi

ostale priče