Pre-flop na pozicijama Blind-a

Pre-flop na pozicijama Blind-a 0001

Blind pozicije su najteže za donošenje korektne odluke. Već znate sve ili deo celokupnog uloga koji je već u potu, po kojem izadje mnogo jeftinije učešće, ali sa druge strane vi ćete igrati sve runde ulaganja sa lošije pozicije, jer ima uvek onih koji se pitaju pre vas.

Mnogi igrači gube više novca nego što je potrebno na pozicijama blind-a jer znaju vrednost igre u relaciji količine novca koji je u potu. Istina je da trebate igrati više deljenja nego obično jer imate veću verovatnoću Odds, deo novca je već u potu, ali to se ne podrazumeva za svaku ruku koja je podeljena. Ako to činite napravićete rupu u banci. Nezavisno da li ste dobar igrač, uglavnom ćete gubiti novac igrajući sa ovih pozicija, a važna stvar je da te gubitke umanjite. Vi ste u obavezi da često plaćate za karte koje su loše, i nakon toga da odustanete.

Big Blind: Ova pozicija je malo lakša za analiziranje zato što je već sav ulog u potu, zato što nema raise-a koji može da vidi gratis flop. Na ovoj poziciji je potrebno znati kada pratiti podignut ulog ili kada podizati ulog.

Ako ste pre raise-a, nemojte praviti grešku pokušavajući da branite vaš srednji ulog, tipa {q-Diamonds}{7-Clubs} ili {9-Clubs}{5-Hearts}. Bolje je da zaboravite prvobitni ulog nego da pokušavate da ga obnovite po svaku cenu i time samo gubite još više novca. Ponekad možete imati par Odds-a od 10:1 ili više, što znači da možete igrati priličan broj deljenja, ali mi vam preporučujemo da idete samo sa onim koje vam mogu doneti profit. Možete ići sa bilo kojim parom, svakim draw-om boje (dve karte iste boje), ili skalom (dve karte u nizu ili sa maksimalno dva mesta razlike medju njima) ali budite pažljivi sa kartama koje dominiraju tipa {k-Clubs}{4-Diamonds}ili {a-Spades}{7-Diamonds}( različite boje) jer onda može izaći {k-Diamonds} ili{a-Clubs}, moguće je da u tom slučaju izgubte više novca.

Jedini razlog za raise u big blind-u je da bi se uložilo više novca u pot. To je korektno napraviti sa bilo kojom rukom koja je Premija jer je moguće da imate najjaču ruku u tom momentu i time kaznite one sa slabim potezom. U svakom slučaju spremite se da odustanete ukoliko ne upotpunite kombinaciju u Flop-u.

Ako bi trebali da ispratite re-raise, potražite razlog pre da odustanete nego da ispratite.

Small Blind : Ovde je situacija drugačija, jer imate samo polovinu uloga u potu, i vi biste trebali da uložite najmanje još polovinu.

Ukoliko pot nije podignut (raised pot), možete ići sa bilo kojom razumnom rukom za koju postoji mogućnost da se poboljša. Ako se nastavlja zaboravite da({8-Clubs}{4-Diamonds}, {j-Hearts}{3-Spades}) i sa ({a-Spades}{6-Hearts}, {k-Clubs}{2-Hearts}) možete imati problema. Mislite na to da nije samo postavljen ulog ono što ćete sačuvati, nego mislite šta je ono što bi zaustavilo vaš gubitak u slučaju da dopunite kombinaciju i šta imate za nastavak do finala sa kartama za koje znate od početka da su neupotrebljive.

Ukoliko imate karte sa kojima se dobro igra 1x1 ({8-Spades}{8-Hearts} ili {a-Hearts}{j-Clubs}{j-Spades}) i samo jedan igrač ulazi u pot, možete podići ulog u pokušaju da big blind odustane i time se izolujete sa samo tim jednim igračem. Ako već ima mnogo igrača, iskoristićete podizanje uloga samo da bi povećali pot kao u big blind-u.

Ukoliko pot stiže već sa raise-om, zaboravite na novac koji ste investirali i igrajte onako kako bi igrali na srednjim pozicijama kada je neko podigao ulog pre vas. Uglavnom tražite razlog za odustanak.

Pot sa raise-om: Ova značenja možete dodati bilo kojem od dva Blind-a. Kada se susrećete sa potom koji je podignut šta je ono na čega treba obrtiti pažnju pri donošenju odluke:

 • Na kojoj poziciji je onaj koji podiže pot: na prvim pozicijama uglavnom se podiže ukoliko su karte u posedu

  Premija, a na poslednjim pozicijama je to već slučaj sa mnogo više

  poteza.

 • Uvid kolko igrača je u potu: Koliko još igrača u potu ima bolji Odds od vašeg.
 • Da li je neko od igrača pratio ulog od početka: Nije isto pratiti ulog od samog početka nego kada se prvi ulog

  postavi (bet) posle praćenja uloga (call). Onaj koji konstantno prati postavljen ulog

  uglavnom smatra da poseduje dobru ruku.

 • Ako zatvorite rundu ulaganja ili još uvek ima

  mogućnosti za re-raise posle vas. Budite pažljivi, nikad ne treba biti u

  sredini vatre.

Koji tip igrača je onaj koji podiže ulog: Da li je to igrač koji blefira ili je jednostavno jak igrač.

Legenda:

 • Zelena označava

  ruku za pasivan sto

 • XYs =

  Karte iste boje

 • XY = Karte različite boje
 • Raise = podizanje uloga
 • Re-raise = podizanje podignutog uloga
 • Broj u

  zagradi = minimalni broja igrača koji već učestvuje u potu. Npr: PRATITI

  (call) (2) = pratiti postavljeni

  ulog ukoliko ima dva ili više igrača u potu.

Inicijali karataSmall Blind Pot bez Raise-aSmall Blind Pot sa Raise-omBig Blind Pot sa Raise-om
AA, KK, QQ JJ TT, 99 88, 77 66, 55 44, 33, 22 RAISERAISE (1), PRA.(2) RAISE (1), PRA (2)PRATITI (call)PRATITI (call)PRATITI (call)RE-RAISE RAISE (1), PRA (2) RAISE (1), PRA (2) RAISE (1), PRA (3)PRATITI (call) (3)PRATITI (call) (3)RE-RAISEPRATITI, RAISE(1)PRATITI (call) PRATITI (call) (2)PRATITI (call) (2)PRATITI (call) (2)
AK AKsAQs, AQ AJs, ATsAJ, AT A9sA9, A8 Axs, AsRAISE RAISERAISE (1ili2),PRA(2) RAISE (1), PRA (2) RAISE (1), PRA (2)PRATITI (call)PRATITI (call)PRATITI (call)RE-RAISERE-RAISE ili CALLRE-RAISE 1ili2,PR.(3)RE-RAISE(BB),PR.(1)RE-RAISE (BB), FOLDRE-RAISE (BB), FOLDODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)RE-RAISE RAISE ili PRATITIPRA, RAISE (1ili2)PRATITI (call)PRATITI (call)PRATITI (call) PRA.(1), ODUS.Axs PRA, Ax ODU.
KQsKQ KJsKJ KTsKT K9sKxsPRATITI (call) PRATITI (call)PRATITI (call) PRATITI (call)PRATITI (call)PRATITI (call) PRATITI (call)PRATITI (call)PRATITI (call) (2) ODUSTATI (fold)PRATITI (call) (4) ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)PRATITI (call) PRATITI (call)PRATITI (call)PRATITI (call)(2)PRATITI (call)PRATITI (call)(2)PRATITI (call)PRATITI (call)(3)
QJsQJ,QTs, QT Q9s, Q8sQxsPRATITI (call) PRATITI (call)PRATITI (call) PRATITI (call) (3)PRATITI (call) (4)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)PRATITI (call) PRATITI (call) PRATITI (call)PRATITI (call) (3)
JTsJT, J9sJ8sJ7sPRATITI (call) PRATITI (call)PRATITI (call)PRATITI (call) (3)PRATITI (call) (4)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)PRATITI (call)PRATITI (call) (2)PRATITI (call) (3)PRATITI (call) (5)
T9sT9, T8sT7sPRATITI (call)PRATITI (call)PRATITI (call) (3)PRATITI (call) (5)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)PRATITI (call) (2)PRATITI (call) (3)PRATITI (call) (4)
98s98, 97s96sPRATITI (call)PRATITI (call) (2)PRATITI (call) (4)PRATITI (call) (5)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)PRATITI (call) (2)PRATITI (call) (3)PRATITI (call) (4)
87s87, 86s85m PRATITI (call)PRATITI (call) (3)PRATITI (call) (4)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)PRATITI (call)(3)PRATITI (call)(4) ODUSTATI (fold)
76s76, 75sPRATITI (call) PRATITI (call) (3)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)PRATITI (call) (3)PRATITI (call) (4)
65 65, 64sPRATITI (call) (2)PRATITI (call) (3)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)PRATITI (call)(3) ODUSTATI (fold)
54s54,53s,43s,32sPRATITI (call) (2)PRATITI (call) (4)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)PRATITI (call)(4) ODUSTATI (fold)

Slični tekstovi

ostale priče