Pre-flop na srednjim pozicijama

Pre-flop na srednjim pozicijama 0001

Dok se vaša pozicija ne poboljša, možete igrati više ruka. Kako god, preporučujemo da budete oprezni.

Vaša prvobitna strategija zavisi od toga da li ste prvi igrač koji ulazi u pot ili ne. Kao što ćete videti u tabeli, ako ni jedan igrač ne učestvuje u potu pre vas, ima ruka od koje treba odustati zbog teškoće pota za koji je potreban minimalni broj igrača da bi vaša ruka bila isplativa. Npr ako imate jedan mali par ili dve karte u nizu iste boje. Ako je prvobitna situacija da već ima 2 ili 3 igrača koji su ušli u pot i verovatno će ih biti i više, u ovom slučaju vaši {3-Clubs}{3-Hearts}, ili{7-Diamonds}{8-Diamonds} prelazi u isplativu igru, jer u slučaju dopune, količina u potu nije zanemarljiva.

Primetićete da postoje karte za koje na prvim pozicijama trebate samo pratiti postavljeni ulog, ali za koje je tokom igre na srednjim pozicijama dobro podići ulog (raise). Npr: ako imate {a-Hearts} {10-Hearts} ili {10-Clubs}{10-Diamonds}i niko ne učestvuje u potu, može biti pogodno podići ulog u cilju da ostanete sa samo 1 ili 2 igrača ili da odmah osvojite pot.

Legenda:

 • Zelena označava

  ruku za pasivan sto

 • XYs =

  Karte iste boje

 • XY = Karte različite boje
 • Raise = podizanje uloga
 • Re-raise = podizanje podignutog uloga
 • Broj u

  zagradi = minimalni broja igrača koji već učestvuje u potu. Npr: PRATITI

  (call) (2) = pratiti postavljeni

  ulog ukoliko ima dva ili više igrača u potu. Manje je nego odustati.

Inicijali karata (6, 7 i 8) pot bez raise-apot sa raise-om
AA, KK, QQJJTT9988, 7766, 5544, 33, 22RAISERAISE (0), PRATITI (1)RAISE (0), PRATITI (1)PRATITI (call)PRATITI (call) (1)PRATITI (call) (2)PRATITI (call) (3)RE-ENVPRATITI (call)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)
AKs, AKAQs, AQ, AJsAJ, ATs , ATA9s , A8s , A7s , A6sA5s, A4s, A3s, A2sRAISERAISERAISE (0), PRATITI (1)PRATITI (call)PRATITI (call) (1)RE-RAISEPRATITI (call)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)
KQs , KQ, KJsKTs PRATITI (call)PRATITI (call) ( 1)ODUSTATI (fold)ODUSTATI (fold)
QJs, QTsPRATITI (call) ( 1)ODUSTATI (fold)
JTs,J9sPRATITI (call) ( 2)PRATITI (call) ( 3)ODUSTATI (fold)
T9s, 98s, 7s, 76sPRATITI (call) ( 3)ODUSTATI (fold)

Slični tekstovi

ostale priče