WSOP 2018

Short Handed i SNG poker strategija #7: Odbrana Blindova

Short Handed i SNG poker strategija #7: Odbrana Blindova 0001

... nastavak prethodnih artikala... by Jason Pohl

[*]Short Handed i SNG poker strategija #1

[*]Short Handed i SNG poker strategija #2

[*]Short Handed i SNG poker strategija #3

[*]Short Handed i SNG poker strategija #4

[*]Short Handed i SNG poker strategija #5

[*]Short Handed i SNG poker strategija #6

Short Handed Poker: Odbrana Blindova

Primio sam jedan mail koji se tiče heads-up strategije. Tom je pitao: „Koliko je važno biti na poziciji? Ili da stavimo drugačije, koliko često bi trebalo da braniš svoj blind? U poslednjem artiklu, proučio sam reraises sa big blinda. U ovom artiklu, fokusiraću se na to koliko često bi trebalo call-ati sa big blinda.“

Pre nego što počnem, hajde da ponovimo preporuke Sklansky i Malmutha u Hold’em Poker for Advanced Players. Oni predlažu call u najmanje 40% puta, reraise-ujući sa najviše četvrtinom od toga. Oni uključuju „bilo koji par, bilo koji kec ili bilo koje dve karte koje su obe devetke ili veće, bilo koju straight flush kombinaciju bez razmaka (konektori) ili sa jednim razmakom, i bilo koji Kralj sa malom kartom u boji. (moguće je dodati još nekoliko ruka kao što su J8s, 98 ili 97.)“

Kao što sam napomenuo u prošlom artiklu, imam čvrsto poverenje u vodič u Hold’em Poker for Advanced Players zajedno sa Theory of Poker. Verujem da su Sklansky i Malmuth odlični učitelji i dobri poker autori koji svoj materijal shvataju vrlo ozbiljno. Medjutim, verujem da oni koriste nezdravu logiku za odredjivanje broja ruka u short-handed igri, a ne osećam da su naše razlike u mišljenjima beznačajne. Sklansky i Malmuth imaju neosporni ugled i to zasluženo. Dakle ja ne dovodim u pitanje njihov karakter, veštinu, sjaj ili kredibilitet. To je samo moja namera da dokažem da su u ovom jednom izuzetnom slučaju, Sklansky i Malmuthovi saveti manjkali.

Da li Sklansky i Malmuth mogu da pogreše? Analize korišćene od Sklanskog i Malmutha gde nalaze 40% nema baš smisla, i može da pomogne i ukaže zašto aktuelna teorija za short-handed igru nekada ne uspeva da odredi najbolju strategiju. Sklnasky i Malmuth ukazuju na to u $10/$20 igri, sa preflop raiserom koji rizikuje $15 da bi osvojio $15, raiser mora da pokrade blindove samo 50% puta da bi napravio profit (pod predpostavkom da nema reraise-a).

Sa jedne strane oni tačno ukazuju da "(small blind) ima pravo na profit jer ima poziciju naspram tebe i zbog toga što ti imaš veći blind od njega." Sa druge strane, oni prate tako što predlažu, "Ideja je da se održi protivnikov profit na minimumu. Ovo znači da kada igrač sa buttona raise-uje mnogo ti moraš call-ati (ili reraise-ati) mnogo." U ovome je zabluda. Sklansky i Malmuth govore da bi trebalo da call-aš jer će tvoj protivnik zaraditi novac ako ne call-aš. Ima smisla, zar ne? Ako tvoj protivnik zaradi (maksimizuje svoj profit), znači da ti gubiš mnogo, jel tako? Setimo se primera iz prethodnog artikla.

Primer 1:

$10/20 Heads-Up igra. Blinds $5/10

Imaš AhAc

Tvoj protivnik flipuje 7c2c i raise-uje preflop

Ima tri mala beta ($15 ukupno) u potu. Ali postoji i zamka. Koštaće te $20.000 da odigraš ruku po prethodno spomenutim pravilima kuće. Da li treba da call-aš? Naravno da ne. Nije bitno što tvoj protivnik uzima $5 kradjom tvog blinda. Čak i misao da bi tvoj protivnik izgubio novac ako bi odigrao/la svoj par kečeva (i na taj način maksimizira profit kada foldaš), ipak je korektno da fold-aš jer jedina relevantna stvar da gubiš mnogo, a mnogo manje (minimizirajući gubitke) fold-om.

Zaključak: Ne brini za odds preflop raiser-a. Tvoja jedina briga je da li call ili raise ima pozitivna očekivanja. Iskoristićemo još neke primere da bi iskristalizovali ovaj argument.

Primer 2:

$3/6 Heads-Up igra. Blinds $1/3

Za kradju, small blind raise-uje $5 da osvoji $4

Koristeći jednostavnu artimetiku, izračunavamo da preflop raiser treba da pokrade blinds u 55% slučajeva da bi ostvario odmah dobit, značajno povećanje u odnosu na 50% potrebnih u $10/20 igre. Ako je tvoj cilj samo da se suprodstaviš strategiji protivnika, mogao/la bi call-ati manje kako ti je potrebna odbrana u samo 45% puta. Prema tome, da li je potrebno igrati drugačije? Ne. Kao Big Blind, suočavaš se sa potpuno istom situacijom u obe igre.’

U $10/20 igri, u potu je $30, i potrebno je call-ati $10.

3:1 odnos.

U $3/6 igri, $9 je u potu, a za call ti je potrebno $3.

3:1 odnos.

Takodje zapazi da small blind još uvek raise-uje u 100% slučajeva, i prema tome njegova potencijalna ruka ne menja svoju frekvenciju.

Primer 3:

$10/20 3-handed igra.

Blinds $5/10.

Ponovo, savetujemo bez reraise-a. Naše predpostavke su korisne da zadrže teren čak i u našim poredjenjima heads-up igre i 3-handed. Button raise-uje u 100% slučajeva, pokušavajući da pokrade blindove ($20 da bi osvojio $15). Small Blind folduje. Tu je $35 u potu, i potrebno je da call-aš $10. 3.5:1 odnos.

Sklansky i Malmuth ukazuju na to da sa obzirom da se small blind takodje brani, big blind treba da call-uje 70% često koliko bi i u heads-up igri. Ovaj savet je gde ja najviše pravim razliku. Kao big blind u 3-handed igri, imaš bolji odds za call nego što bi imao u heads-up igri, a sa kartama small blinda u muck-u, odgovarajuća igra bi trebala da uključuje više call-a, ne manje. Zapamti, button još uvek raise-uje u 100% slučajeva, i čak i da zaključiš da će small blind najverovatnije fold-ati male karte, distribucija karata koju button raise-uje ne menja mnogo.

Call-anje sa Big Blinda.

Pa, koliko često bi trebalo braniti blindove? Da bismo to zaključili, potrebno je samo razmotriti koje ruke su profitabilne za call. Reraise utiče na veličinu profita koji bi bio osvojen, ne da li bi ruka trebala biti odigrana. Drugim rečima, i raise i call bi imali +EV, ali jedna igra pravi više profita nego alternativna. Nakon odredjenog momenta, raise postaje manje profitabilan od call-a. U drugom slučaju, call-anje će izazvati gubitak, a ruka bi trebala da bude fold-ana. Prethodni artikl sam tvrdio za reraise-anje sa oko najviše 17% od svih ruka, iako taj broj zavisi od nekoliko faktora. Sada, razmotrićemo koliko ruka bi trebalo biti call-ano, ponovo uzimajući u obzir da je tvoj big blind raise-an u 100% puta. Ispitaćemo tri okolnosti: heads-up, 3-handed, i heads-up kada big blind ima poziciju.

Heads-up (Small Blind ima poziciju).

Ironija analize Sklansky i Malmuth-a je da, čak iako su razlozi preporuke nesavršeni, igrajući 40% ruka sa big blinda je blizu tačnosti protiv protivnika sa sličnim veštinama. Tačan broj je nemoguće odrediti, jer zavisi od veštine i tvoje i tvog protivnika. Ako si potpuni početnik, ali je i tvoj protivnik takodje početnik, nedostatak što ste van pozicije je umanjen. Ako ste stručnjak, ali i vaš protivnik takodje, nedostatak što ste van pozicije je prilično uvećan.

Moja preporuka je da se teži održavanju tight strategije iz nekoliko razloga. Prvi, 40%+ strategija uključuje mnogo marginalnih ruka kao što su J8s, 97, 64s, i K3s. Dok ove ruke izgledaju kao da imaju dovoljni pot odds, one takodje imaju dva osnovna problema. One neće pogoditi ništa na flopu u oko 40-50% puta i odustaće na flopu. Takodje, ako pogode flop sa parom, često će to biti veoma rizična pozicija, podložna dobro-procenjenom bluff-u ili semibluff-u. Kako se danas većina opozicije prilično oslanja na bluff i semibluff, ruke koje su izložene ovakvim potezima će platiti značajan penal nakon flopa.

Konačno, ove marginalne ruke će najverovatnije i kada pogode na flopu opet biti u zaostatku, bilo zato što je protivnik flopnuo većeg para, ili zato što protivnik ostvaruje draw na turn-u ili river-u. Nedostaci ove ruke mogu da se smanje u izvesnoj meri sa jakom igrom, pogotovo u poziciji u kojoj je besplatna karta na raspolaganju. Van pozicije, one će dovesti do nekih od najtežih odluka za doneti u short-handed igrama, a ove teške odluke čak i profesionalce dovode do grešaka.

Drugi razlog da se osloni na tight strategiju podrazumeva ukupnu agresiju koju ćete želeti da uvrstite u vaš post-flop stil. Trebalo bi da reraise-uješ preflop u 17% slučajeva. Zajedno sa postflop agresijom, dosledno otkrivajući jake ruke će najverovatnije voditi do uspešnih bluffs i semibluffs, kao što ćeš imati i generalni efekat usporavanja svoje konkurencije (što je retko loša stvar). Dok se čini da bi protivnik mogao da osujeti tvoju strategiju time što bi jednostavno odustao na flopu bez velike ruke, realnost je da ćeš ili dobiti akciju za tvoje velike ruke ili osvojiti sa svojim bluffs/semibluffs češće nego što je fer igra, u zavisnosti od toga koliko će se tvoj protivnik podesiti.

3-handed.

Trebali bi da znamo da je small blind foldao da bi bio u mogućnosti da se pravedno postavi. U Hold'em for Advanced Players, Sklansky i Malmuth zaključuju, "treba da shvatiš da bi mali blind trebalo da bude svestan da big blind može takodje da call-a. Shodno tome trebalo bi da igraš samo bolje ruke. Tako, mali blind bi trebalo da igra često oko pola koliko big blind, i njihova kombinovana frekvencija igre bi trebala biti samo nešto više nego što je bila za big blind u heads-up igri. Drugim rečima big blind bi trebalo da igra oko 70% često koliko i pre, a mali blind bi trebalo da odigra oko 40% često koliko je i big blind igrao u prethodnom slučaju." Diskutovaćemo o dilemi small blinda drugi put, ali ključ za sada je da je ovaj savet netačan za big blind.

Kao big blind, ne brine te šta bi "trebalo" da se dogodi. Niti bi trebalo da si zabrinut/a da small blind nije imao ruku za igru. Jedine važne stvari su (a) veština igrača sa buttona, (b) verovatne raise-ane ruke sa buttona, i (c) pot odds koji dobijaš. U oba slučaja, (a) i (b), nema razlike od primera za heads-up. Medjutim, pot odds raste. To jednostavno govori da bi trebao/la igrati više ruka sa big blinda kako je veličina pota porasla za tvoj call. Ja bih preporučio call u 40-45% ruka u ovoj situaciji.

Zapamtite, vaš stvarni problem nije koliko vaš protivnik pobedjuje ili gubi. Već je bitno samo koliko Ti gubiš ili dobijaš. Ove dve stvari nisu nužno jednake.

Heads-up (big blind ima poziciju).

Ova pozicija je jedinstvena i trebala bi doći kada su svi fold-ali small blindu u 3-handed ili široj igri. Ako small blind raise-uje 100% puta, koliko bi trebalo da call-aš? U ovom scenariju, mi nastavljamo da zaključujemo da prosečan igrač raise-uje 100% puta, isto kao i 3:1 pot odds. Medjutim, sada će big blind imati post-flop poziciju.

Očigledno, pozicija pravi ogromnu razliku, sa prednošću koja popušta odmah na flopu kako si ti u mogućnosti da dobiješ informacije o tvom protivniku. Ako bi tvoja pozicija dobila na ivici, i imaš 3:1 pot odds, trebalo bi da je očigledno da se možeš odbraniti prilično liberalno protiv protivnika koji raise-uje u 100% situacija.

Lično, ja bih odigrao oko dve trećine (2/3) od ukupnog broja ruku (nekada i više jer mi je cilj da dobro iskoristim poziciju), kao što bi ti trebalo da nadješ značajan profit na nekoliko načina, kao što je dobijanje extra bets kada pogodiš ruku, birajući potove kada tvoj protivnik promaši, kupovinom free cards i još mnogo toga. Ne bi ti smetalo da osvojiš ½ small beta (i sačuvaš svoj big blind) kada tvoj protivnik fold-a, ali ako on raise-uje u 100% slučajeva, okrenućeš na tidy profit iskorištavanjem prednosti pozicije. Neke ruke koje bih ja call-ao uključuju: QXs, JXs, T7s, T6s, 96s, 85s, 74s, J8o, T8o, T7o, K8o-K4o, Q8o-Q5o, 87o, 76o, i 65o. Naravno, ovo podrazumeva da moj protivnik raise-uje u 100% slučajeva u preflopu. U realnosti, ne vidim da igrači prave takve greške sa small blinda preko $3/6 limita (a čak i tamo je retko).

Zaključak bi bio: Nauči da razmišljaš za sebe! Ovo je meni bio prilično težak artikl za napisati. Kada sam počeo, ponovo sam pregledao korektnu big blind igru i poredio je sa Sklansky i Malmuthovim preporukama. Pronašao sam neke sličnosti, ali generalno zaključujem da su saveti koje sam pročitao u „Hold’em for Advanced Players“ bazirani na nekim neispravnim premisama. Koncept igre za redukovanje protivnikovog profita može da ide mnogo daleko. Ali čak i najbolji strategisti i teoretičari mogu biti u krivu ponekad, pa bi stoga svaka ideja trebala biti proučena u svojoj osnovi, čak i kada je slučaj da su autori „ispravni“ u 99.9% slučajeva. Nakon svega, da li ćeš pobediti ili izgubiti ne zavisi od toga šta čitaš već zavisi najviše od toga šta si naučio i koliko ti to pomaže da misliš."

Pogledajte detalje, promocije i bonuse Online Poker Soba, partnera PokerNika.com i pronadjite najpovoljniju za igru.

Svi Delovi - SH i SNG Poker Strategija:

Šta misliš?

Slični tekstovi

ostale priče