Strategija za Sit and Go / Turnire 002: Kako igrati pre flopa?

Strategija za Sit and Go / Turnire 002: Kako igrati pre flopa? 0001

<<< prethodni artikl - Bankroll Menadžment

Kako igrati pre flopa?

U ovom delu strategije Sit and Go / Turnira možete naučiti:

1. Kako koristiti tabelu početne ruke

2. Šta je to kradja blind-ova i re-raise kradja i kako se njima služiti

3. Kako se nositi sa kasnom fazom turnira.

Trebalo bi već da znamo da Sit and Go prolazi kroz tri faze u igri: rana faza sa niskim blind-ovima i relativno velikim stack-om, srednja faza sa primetno većim blind-ovima i kasna faza sa prilično visokim blind-ovima.

Takodje bi trebalo da je jasno da je na SnG najbitniji faktor preživeti što duže moguće, i da sve što se čini tokom turnira ustvari vezano za dostizanje i ulazak u kasnu fazu. Osvajanje što više čipova u ranijim fazama ili eliminisanje što više moguće protivnika, nije vaš cilj.

U ovom artiklu, možete pronaći takozvane Tabele Početne Ruke za ranu i srednju fazu turnira. Ona sadrži sve početne ruke koje je moguće igrati u odredjenom momentu koja je sastavljena uz pomoć matematičkih proračuna i praktičnih iskustava profesionalnih turnirskih igrača.

Kako igrati u ranoj fazi turnira?

Rana faza je karakteristična po svojim niskim blind-ovima. U poredjenju sa njima, tvoj stack kao i stack tvojih protivnika je velik. Kao najbitnije pravilo trebalo bi uvek imati na umu sledeće:rana faza se završava onda kada tvoj chip stack postane manji od 24 big blind-a. Ukoliko imaš više od 24 BB, igra treba da teče prema tabeli početne ruke rane faze turnira.

U osnovi, strategija se zasniva na tome da se ulazi u ruku samo ukoliko se ima najjača ruka. Drugim rečima: bez teških odluka! To znači da u ruku ulaziš jedino sa kartama koje su najčešće najjača ruka nakon izlaženja zajedničkih karata, što dopušta da igra što duže traje sa što manje glavobolje.

Koristi se tabelom početne ruke i poželjno je naučiti napamet kako bi savladali osnovni reper za uspešnu igru. Time se postiže najbolja moguća kontrola i prednost nad protivnicima. Svaka ruka koja nije upisana u levoj koloni može loše da rezultira.

Tabela se čita tako što se u levoj koloni nalaze karte koje treba odigrati u odredjenoj fazi turnira, a u desnim, tvoj potez u odnosu na poziciju na kojoj se nalaziš i broj igrača koji su ušli u ruku.

Tabela početne ruke za ranu fazu turnira:

Tvoja ruka

raise ispred tebe

rana pozicija

srednja pozicija

kasna pozicija

blinds

      
  Nema

 Raise

AA,KK Tačno 1

Raise

  Više od 1

 All-In

   
  Nema

Raise

QQ Tačno 1

Raise

  Više od 1

Fold

   
  Nema

Raise

AK Tačno 1

Call

  Više od 1

Fold

   
JJ, TT Nema

Call

Raise 

  1 ili više

Fold

      
99 - 22 Nema

Call

  1 ili više

Fold

      
AQ, AJ, KQ Nema

Fold

Raise

  1 ili više

Fold

 
POSEBNA PRAVILA:
Ukoliko postoji raise posle tebe, nastavljaš dalje sa AA, KK, QQ i AK i to direktno sa all-in. Sve ostale ruke folduješ. 
Ukoliko protivnik napravi raise više od 6xBB, nastavljaš samo sa AA, KK, QQ i AK i ideš direkno all-in. Sve ostale ruke folduješ.

Kako se čita tabela:

1. Kolona 1 (levo) sadrži početne inicijale karata koje je moguće odigrati,i svaka ruka koja se ne nalazi na ovoj listi ne bi trebala da se odigra ili može loše rezultirati: (A (as), K (kralj), Q (dama), J (žandar), T (10)... itd.

2. Kolona 2 - Ukoliko imate potencijalne ruke, vaša akcija još uvek zavisi od onoga šta su vaši protivnici učinili pre vas, da li je već učinjen raise (podizanje uloga) pre vas ili ne? U odnosu na to, odredjujete koji bi trebao da bude vaš potez, call, raise, ili fold.

3. Kolona 3-6 – Nakon vaših karata i akcije igrača pre vas, treći faktor ulazi a to je vaša pozicija. Pozicija u pokeru označava kada je vaš red na potez u deljenju. Pozicija se odredjuje prema mestu diler-a za stolom.

POZICIJE ZA STOLOM:

Strategija za Sit and Go / Turnire 002: Kako igrati pre flopa? 101

Dve blind pozicije: SB i BB

Dva igrača koja igraju small i big blind se nazivaju SB i BB. U pravcu kretanja kazaljke na satu, oni sede posle dilera, sa njegove leve strane.

Tri rane pozicije: UTG1, UTG2 i UTG3Tri igrača koji sede posle blind pozicija u pravcu kazaljke na satu se nalaze na ranim pozicijama. Oni su označeni kao UTG1, UTG2 i UTG3 (under-the-gun). Ove tri pozicije se smatraju najgorim, i figurativno rečeno na ovoj pozicije nalazite se ispred obarača pištolja.

Tri srednje pozicije: MP1, MP2 i MP3

Nakon tri rane pozicije slede tri srednje pozicije (middle positions).

Dve kasne pozicije: CO i BUIgrač koji se nalazi pre dilera i aktuelni diler predstavlja kraj runde. Oni se nazivaju CO (cut-off) i BU (button). Poslednji je označen sa čipom ili dugmetom koji predstavlja poziciju dilera (sa oznakom D (dealer)

Ova pravila su opravdala svoju vrednost u praksi i raise nikada ne treba biti toliko mali da protivnicima omogućimo call za malu vrednost. Takodje ne bi trebalo da bude prevelik, kako bi izbegli samo privlačenje protivnika koji imaju jaču ruku.

Primeri1. Big blind je 20 čipova. Niko nije ušao u ruku pre tebe. Onda ćeš napraviti raise do 80 čipova.

2. Big blind je 20 čipova, ali ispred tebe već dva igrača call-uje. Praviš raise do 120 (4 bb + bb za svakog igrača koji je ispratio).

3. Igrač ispred tebe je napravio raise do 80 čipova. Ti raise-uješ, ukoliko imaš prave karte, 3 x 80 = 240, trostruku vrednost njegovog raise-a.

4. Igrač pre tebe je napravio raise do 80 čipova, ali već su dva igrača ispratili njegov raise. Ti raise-uješ 3 x 80 + 2 x 80 = 400 čipova, trostruka vrednsot prethodnoh raise-a plus dodatni raise po caller-u.

Kako igrati pre flop-a u srednjoj fazi turnira.

Srednja faza počinje kada tvoj chip-stack padne ispod 24 BB i završava se kada spadne na manje od 13 BB, što te postavlja u push-or-fold fazu.

Ako imaš 24 BB ili manje, ali još uvek više od 13 BB, treba ispratiti tabelu početne ruke za srednju fazu turnira kao i tabelu za kradju blind-ova i steal re-raise.

U ovoj fazi, potrebno je igrati manje ruka nego pre, ali takodje treba napraviti kombinaciju sa specijalnim potezima, kradja blind-ova i steal re-raise.

Tabela početne ruke za srednju fazu turnira:

U Texas Hold’em-u, dva igrača prilikom svakog deljenja moraju da plate odredjenu sumu na slepo (bez obzira na karte), blind-ovi, sa ciljem da kreiraju pot od samog početka. U srednjoj fazi Sit and Go, blind-ovi rastu na veličinu kada počinje biti luksuz rizikovanje sa ciljem da se osvoji pot.

Blind-steal, praktikovanje kradje blind-ova, sastoji se iz tretiranja ostalih igrača sa raise-om pre flop-a tako da naprave fold i ti pokupiš blind-ove. Ovo mnogo bolje funkcioniše na kasnijim pozicijama, što se podrazumeva, i onda kada svi ispred tebe odustanu od ruke.

Zato se sledeća pravila dodaju kradji blind-ova:

1. Svi igrači ispred tebe fold-uju.

2. Ti si na kasnoj poziciji (CO ili BU) ili na small blind-u (SB).

3. Želiš da forsiraš ostale igrače da odustanu ali ne želiš da igraš velik pot protiv njih.

Ovo znači da ako ostali igrači pre tebe izadju iz ruke i ti si na kasnoj poziciji ili small blind-u, raise-uješ. To nije sve, kao što nije moguće pokrasti blind-ove sa bilo kojom rukom. One mogu biti slabije od karata sa kojima bi inače napravili raise, ali bi najmanje trebale da budu medju kartama kojima je moguće pobediti, u slučaju da kradja ne uspe i igrač posle vas odluči da isprati tvoj raise.

Kradja blind-ova je moguća samo ukoliko su svi igrači ispred tebe odustali od ruke a ti se nalaziš na poziciji CO, BU ili SB.

Sledeće tabele vas navode u kojim situacijama je povoljno pokušati kradju:

Sve moguće ruke za kradju blind-ova:

Tvoja pozicija

 Raise-uješ da pokradeš blinds sa...

      
 Cutoff CO Aces

 AJ

  Kings KQ
  Parovi 99, 88, 77, 66
   
AK, QQ, JJ Aces  AJ, AT
  Kings  KQ, KJ, KT
  Queens  QJ
  Parovi 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22
   
  Aces  AJ, AT, A9, A8
AK Kings KQ, KJ, KT, K9
  Queens QJ, QT
  Parovi 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22

IGRAČ POSLE VAS PONOVO RAISE-uje

Nije ništa strašno ako igrač nakon tvog raise-a call-uje. Samo nastavljaš ruku normalno, kao kada regularno raise-uješ, prema sledećem artiklu koji govori o igri posle flop-a.

Nije baš pogodno kada igrač posle tebe odluču da te re-raise-uje. U tom slučaju nažalost treba napraviti fold za sve blind-steal ruke. Ponekada se možeš osećati u obavezi prema potu. Pokušaj da odoliš ovom osećaju i ostani veran svojoj strategiji i fold-uj!

Šta je steal (kradja) re-raise?

Upravo smo naučili da raise u srednjoj fazi ne mora da znači da je neophodno biti iznad jake ruke. Ovo otvara šansu za sledeći potez: steal re-raise.

Steal re-raise je jednostavan potez: ako je jedan igrač napravio raise pre tebe i niko ga još nije ispratio do tebe, ideš all-in odmah, pokušavajući da ukradeš pot.

Na duže staze ovo radi uz pomoć sledeća tri pravila:

>> jedan protivnik je raise-ovao.

>> Niko osim tog jednog igrača nije ušao u ruku do sad.

>> Steal re-raise uvek zahteva all-in bez oklevanja ulažući sve svoje čipove u stack-u.

-Ukoliko je neko ušao u ruku ispred raise-a ili ukoliko je neko call-ovao, situacija nije dobra za steal re-raise.

-Ne možeš izazvati steal re-raise sa bilo koje dve karte, kao što je slučaj I kod blind steal-a. Potrebno je da budu bar dovoljno dobre da ne bi bile totalno beskorisne u slučaju da vaš protivnik ne odustane, i call-uje tvoj all-in.

-Kao i uvek, uvek je prillično važno na kojoj si poziciji. Za steal re-raise, takodje ono što je važno je i pozicija tvog protivnika. Jednostavan razlog za to je: ako se smatra da mnogi igrači ne poznaju osnovne principe pozicije, igrač će češće raise-ovati sa jačim rukama na ranoj poziciji.

Sve moguće ruke za steal re-raise:

Kako igrati u kasnoj fazi turnira?

Što se tiče kasne faze turnira koristiti se tabelom za kradju blind-ova i kradju re-raise-om i evo još nekih od bitnih saveta koje je potrebno usvojiti a odnosi se takodje na kasnu fazu turnira push-or-fold:

1. Imamo osnovnu push-or-fold fazu kada niko ne ulazi u ruku pre nas i ovde treba obratiti pažnju na poziciju, što je ranija pozicija, manje ruka igramo jer ima više igrača koji se pitaju posle a postoji mogućnost da imaju jaču ruku. Jake parove uvek igramo all-in (AA-TT) ukoliko niko nije ušao u ruku sa nama, prema poziciji, kao i dve jake karte (AK, AQ, AJ).

2. Još jedna od push-or-fold faza kada je jedan igrač ušao u ruku ispred nas i ovde treba obratiti pažnju na poziciju protivnika, što je protivnik na ranijoj poziciji, jaču ruku ima. Ukoliko je protivnik all-in u ovom slučaju su ruke koje igramo svedene na minimum iz prostog razloga što ne postoji šansa da protivnik fold-uje ruku što znači da nemamo šanse da pokrademo blind već ruka ide do showdown-a i ovde idemo all-in samo sa jakim parovima (AA-TT).

3. Sledeća push-or-fold faza u slučaju da su dva protivnika ušla u ruku pre nas redukuje broj ruka koje se igraju u ovoj situaciji i to na AA, KK gde je čak i QQ ruka koja se teže odigra. Uvek možeš ići all-in sa KK ili AA.

4. Push-or-fold faza srednje-teške situacije kada ni jedan igrač ne ulazi u ruku pre vas. Ukoliko niko ne ulazi u ruku pre vas a količina vaših čipova je u zaostatku u odnosu na protivnike, potrebno je ići all-in sa više kombinacija ruka jer vam je neophodno da dopunite stack kako bi preživeli dolazeće blind-ove. Ukoliko niko ne ulazi u ruku pre vas svi parovi su jaki i sa bilo kojim treba ići all-in u ovoj fazi. Sa button-a je moguće igrati više parova dok je sa prve pozicije poželjan fold malih parova. Karte u boji su češće vrednije nego različite pogotovo u boji sa A ili bilo koje visoke suited karte.

5. Push-or-fold faza srednje težine ukoliko je jedan od protivnika ušao u ruku pre vas i u situaciji kada je potrebno još jedan igrač da bude eliminisan kako bi izbegli bubble poziciju odnosno ušli u nagradu je faza u kojoj treba biti posebno oprezan i igrati samo “sigurne” ruke. Paziti na broj čipova i broj protivnika.

ZAKLJUČAK:

Ovi artikli se najbolje savladaju ukoliko se tumače kroz praksu.

Svaka od tri turnirske faze ima svoju strategiju. Najveća razlika izmedju turnira i ostalih formi pokera je činjenica da ovde nije sve, samo sakupiti što više čipova. Za cash game akcenat je na tendenciji da se izvuče najbolji mogući profit od svoje ruke. Na turniru, trudiš se da napraviš odluke koje će te održati što duže u učešću. Ovo je osnovni kontrast - posebno u ranoj pa čak i srednjoj fazi, prava odluka će često biti:izlazi iz ruke!

Činjenica je da upravo ovaj detalj mnogi igrači ne mogu da razumeju. Imaju jaku ruku, i ulažu sve čipove u pot i nadaju se najboljem. Na cash game-u, potez može biti korektan dok je na turniru poguban, jednostavno je turnir drugačija forma pokera i ima sopstvena pravila.

Sledeće šta je potrebno savladati jeigra nakon flopa. Potrebno je naučiti za koje ruke treba vršiti pritisak na protivnike a koje bi trebalo odigrati pasivnije.

>>> Sledeći Artikl - Kako igrati posle flopa?

Kasna faza ili push-or-fold faza. Sa push-or-fold odlukom se suočavaš samo kada:

… imaš 13 ili manje big blinds...

... kada svi igrači posle tebe i svi igrači koji su ušli u ruku pre tebe imaju 13 ili manje big blinds...

Ukoliko nije ni jedna od navedenih situacija, svakako se držimo strategije za srednju fazu. Postoji jednostavan način da se napravi pregled oba pravila: ako možeš da osvojiš ili izgubiš više od 13 BB u jednoj rundi, nisi u push-or-fold fazi.

Ako imaš 13 BB ili manje, ako svi ostali igrači koji su ušli u ruku i svi igrači posle tebe imaju 13 ili manje BB, suočavaš se sa push-or-fold odlukama.

U push-or-fold fazi, imaš samo dve opcije u svom delovanju. Ili ideš all-in pre flop-a (push) ili izlaziš iz ruke (fold). Ovo zvuči lako, ali može biti vrlo komplikovano, jer ova odluka najviše zavisi od tvog chip-stack-a. U zavisnosti od situacije, ponekad možeš ići all-in sa priličnim brojem ruka.

>> Što si kasnija pozicija, sa više ruka ideš all-in.

>> Ako je neko ušao u ruku pre tebe ili raise-ovao, ideš all-in sa slabijom rukom.

>> Što je tvoj stack manji ili što manji stack tvojih protivnika posle tebe, više ruka ideš all-in

>> Uvek obrati pažnju na situacije za stolom i promatraj ko bi mogao biti opasan ili ko je pod najvećim pritiskom.

Saveti za push-or-fold fazu:

Pozicija tvog protivnika

 Ideš All-In za kradju re-raise sa...

      
 Rana Pozicija Aces

AK, AQ

  Parovi AA, KK, QQ
   
Srednja Pozicija Aces  AK, AQ
  Parovi AA, KK, QQ, JJ, TT
   
Kasna Pozicija Aces  AK, AQ, AJ
  Parovi AA, KK, QQ, JJ, TT, 99, 88
   
Small Blind Aces AK, AQ, AJ
  Kings KQ
  Parovi AA, KK, QQ, JJ, TT, 99, 88, 77

Tvoja ruka

raise ispred tebe

rana pozicija

srednja pozicija

kasna pozicija

blinds

      
 AA,KK Nema

Raise

  1 ili Više

All-In

   
AK, QQ, JJ Nema

 Raise

  Tačno 1

 All-In

  Više od 1

 Fold

   
  Nema

 Raise  

AK Tačno 1

 Call  

  Više od 1

 Fold  

Kao što se može primetiti ovde smo se oslobodili malih parova. Nije moguće igrati ove ruke više profitabilno samo call-ovanjem pre-flop-a. Ukoliko ih igraš, moraćeš da ih odigraš agresivnije, u kontekstu blind-steal-a ili steal re-raise-a, što možeš videti u nastavku.

Šta je to kradja blind-ova (blind-steal)?

Šta se dešava ukoliko jedan od igrača ispadne?Ako je samo devet igrača za stolom, izbacujemo jednu ranu poziciju. Za 8 igrača, postojaće samo jedna rana pozicija.

Za svakog igrača koji napusti sto, izbacujemo drugu poziciju, krenuvši od ranih pozicija do srednjih pozicija pa sve do kasnih pozicija.

Koliko podizati ulog (raise)?

Sa nekim rukama, raise-uješ pre-flop. Bez obzira kada to činiš, trebalo bi ispratiti neka od pravila veličine raise-a.

>> Tvoj osnovni raise je4 BB. Raise ove veličine uvek činiš ukoliko niko nije ušao u ruku pre tebe.>> Za svakog igrača koji je ispratio blind pre tebe dodaješ 1xBB.>> Ukoliko je bilo raise-a pre tebe, raise-uješ 3x taj raise.>> Ukoliko je bilo nekoliko raise-ova pre tebe, ti raise-uješ 3x poslednji raise.>> Za svakog igrača koji je pratio posednji raise pre tebe, dodaješ još jednu vrednost jednaku veličini ovog raise-a tvom raise-u.>> Ukoliko moraš da uložiš polovinu svojih čipova za raise, odigraj all-in odmah.

A steal re-raise je jednostavan potez: Na duže staze ovo treba praktikovati u slučaju sldeća tri pravila:

>> jedan protivnik je raise-ovao.

>> Niko osim tog jednog igrača nije ušao u ruku do sad.

>> Steal re-raise uvek zahteva all-in bez oklevanja ulažući sve svoje čipove u stack-u.

Ukoliko je neko ušao u ruku ispred raise-a ili ukoliko je neko call-ovao, situacija nije dobra za steal re-raise.

Ne možeš izazvati steal re-raise sa bilo koje dve karte, kao što je slučaj i kod blind steal-a. Potrebno je da budu bar dovoljno dobre da ne bi bile totalno beskorisne u slučaju da tvoj protivnik ne odustane, i call-uje tvoj all-in.

Kao i uvek, od velike važnosti je na kojoj si poziciji. Za steal re-raise, takodje ono što je važno je i pozicija tvog protivnika. Jednostavan razlog za to je: ako se smatra da mnogi igrači ne poznaju osnovne principe pozicije, igrač će češće raise-ovati sa jačim rukama na ranoj poziciji.

Niko pre tebe ne raise-uje: 4 big blinds + 1 big blind za svakog igrača koji je ispratio.

Neko je napravio raise: 3 x taj raise + 1x raise po svakom igraču koji je ispratio.

Ukoliko raise košta više od polovine ukupnog stack-a: all-in odmah.

Ova pravila nije toliko komplikovano savladati koliko se možda čini na prvi pogled a mnogo znače. Obraćanje malo pažnje na njih u početku brzo će preći u prirodan potez.

Pozicija tvog protivnika

 Ideš All-In za kradju re-raise sa...

      
 Rana Pozicija Aces

AK, AQ

  Parovi AA, KK, QQ
   
Srednja Pozicija Aces  AK, AQ
  Parovi AA, KK, QQ, JJ, TT
   
Kasna Pozicija Aces  AK, AQ, AJ
  Parovi AA, KK, QQ, JJ, TT, 99, 88
   
Small Blind Aces AK, AQ, AJ
  Kings KQ
  Parovi AA, KK, QQ, JJ, TT, 99, 88, 77

Vaša strategija za srednju fazu turnira:

Tvoja ruka

raise ispred tebe

rana pozicija

srednja pozicija

kasna pozicija

blinds

      
 AA,KK Nema

Raise

  1 ili Više

All-In

   
AK, QQ, JJ Nema

 Raise

  Tačno 1

 All-In

  Više od 1

 Fold

   
  Nema

 Raise  

AK Tačno 1

 Call  

  Više od 1

 Fold  

Nastavak >>> Strategija za Sit and Go / Turnire 003: Kako igrati posle flopa?

Slični tekstovi

ostale priče