Tabela Odds-a za call

Tabela Odds-a za call 0001

U ovoj tabeli možete videti kalkulacije za Odds kada fali izlazak dve karte (Turn i River), i za Odds kada fali izlazak jedne karte (River). Najbolje bi bilo uvek izračunavati verovatnoću, čak i u flop-u kada čekamo da vidimo još dve karte, jer može se desiti da nam na Turn-u ne izadje naš Out (karta koju čekamo), i u tom slučaju dovede do toga da bi trebali uložiti još više novca za River a da nam to nije isplativo. Za one koji se interesuju za brojeve, takodje računamo % za svaki slučaj.

Broj Out-a ODDS za 2 karteODDS za 1 kartu
20-------------------------------0.5:1 – 67 %1.3:1 – 43 %
19-------------------------------0.5:1 – 65 %1.5:1 – 40 %
18-------------------------------0.6:1 – 62 %1.6:1 – 38 %
17-------------------------------0.7:1 – 60 %1.8:1 – 36 %
16-------------------------------0.8:1 – 57 %1.9:1 – 34 %
15Draw za otvorenu skalu i draw za boju0.8:1 – 54 %2.1:1 – 32 %
14-------------------------------[B] 
1:1 – 51 %[/B]2.4:1 – 30 %  
13-----------------------------------------1.1:1 – 48 %2.6:1 – 28 %
12--------------------------------------1.2:1 – 45 %[B]
3:1 – 26 %[/B]   
11-------------------------------1.4:1 – 42 %3.3:1 – 23 %
10---------------------------------------------1.6:1 – 38 %3.7:1 – 21 %
9Draw za boju (Flush)1.9:1 – 35 %[B]
4:1 – 19 %[/B]   
8Draw za otvorenu skalu2.2:1 – 31.5%[B]
5:1 – 17 %[/B]   
7------------------------------------------2.6:1 – 28 %[B]
6:1 – 15 %[/B]   
62 velike karte[B] 
3:1 – 24 %[/B][B]  
7:1 – 13 %[/B]   
5-------------------------------[B] 
4:1 – 20 %[/B][B]  
8:1 – 11 %[/B]   
4Unutrašnja skala[B] 
5:1 – 16.5%[/B]11:1 – 9 %  
3------------------------------------------[B] 
7:1 – 12.5%[/B]15:1 – 6 %  
2Potreba za triling[B]11:1 
   
8 %[/B]23:1 – 4 %  
1-----------------------------------------[B]23:1 
   
4 %[/B]46:1 – 2 %  

Primer kalkulacije Odds-a za call:

Napomena:

Za one koji ne žele ili nemaju volju da koriste Odds, kreirali smo nekoliko tabela na kojima direktno mogu da pogledaju da li karte koje imamo imaju pozitivna ili negativna očekivanja. – “Izračunavanje mogućnosti – Nizak (Low) Limit” i “Izračunavanje mogućnosti – Visok (High) Limit”.

Limit stola $1-$2. Imamo {10-Hearts}{j-Hearts} u Big Blind-u i u potu je $10 posle podizanja uloga (raise) u pre-flop-u. Imamo 5 igrača koji učestvuju u flop-u koji je: {9-Hearts}{7-Clubs}{a-Spades}.
Sutuacija A) Igrač koji je na prvoj poziciji ulaze 1$, diler (pozicija 10) i Small Blind prate postavljen ulog (call). Šta bi trebali učiniti?Imamo 4 outs-a koja nam daju najbolju moguću skalu. Što smo komentarisali i ranije, trebali bi ići za tim da vidimo dve karte (Turn i River), imamo kalkulaciju (u ovom slučaju, pogledati u tabelu) Odds-a za kartu, koja nam daje 11/1.Odds pota je 13/1 i podrazumeva se da možemo čekati da se još malo poboljša.Solucija: Upoređujući Odds vidimo da je povoljna situacija za Call i da nastavljamo potez.U Turn-u izlazi {k-Hearts}. Igrač koji je na prvoj poziciji ulaže Bet ponovo i ovog puta Diler napravi Raise, Small Blind prati za celokupan novac u pot-u od 24$. Šta bi u ovom slučaju trebali učiniti?Naš Odds za call, se još poboljšao jer sada imamo takođe mogućnost da sastavimo Boju. U celini imamo za prolaz 15 Outs-a, 9 za boju i 6 za skalu (računamo za skalu 6 zbog {8-Hearts} i {q-Hearts} već smo napisali gore 9 Outs-a za boju). Tih 15 Outs-a nam daje Odds od 2,1/1.Za izračunavanje Odds-a za pot, vidimo da imamo $24 u potu i još uvek možemo čekati da se poveća za 2 $ ako prvi igrač isprati, (ne mislimo da će opet podići ulog (raise) u ovom momentu). Kako bi uložili još $4 za nastavak, imali bi Odds za pot od 26/4 = 6,5/1. Na prvim pozicijama igrači imaju malu prednost, ukoliko učestvujemo u River-u, još uvek možemo osvojiti još koji ekstra ulog.Solucija: Poredeći Odds, jasno možemo videti da je profitabilno da nastavimo sa igrom. U ovom slučaju je bilo važno zaključiti da smo morali da napravimo raise ili re-raise. Dalje ćemo proučavati ove situacije još detaljnije, da vas ne bi odmah zbunili jer najbitnija stvar je da razumete da se isplati nastaviti sa ulaganjem da bi videli River.Situacija B) Igrač koji je na ranijoj poziciji ulaže 1$, diler podiže ulog a Small Blind odustaje (Fold).Šta bismo trebali učiniti?Odds za Call ostaje isti 11/1.Odds pot-a se drastično menja. Ostaje istih 13$ u potu, ali u ovom slučaju smo obavezni da uložimo 2$ da bi videli Turn koji bi nam dao Odds od 13/2 = 6,5/1. Recimo da je moguće dodati neki ulog (bet) za izračunavanje sadržaja Odds-a, nastavljamo dalje sa 11/1 (naš Odds za Call).Solucija: Poredeći ih vidimo da su očekivanja na duže staze negativna i da je najbolje rešenje odustati.

Slični tekstovi

ostale priče