Main Event
Dani:
1

Hannu Hyvaerinen ispao u samo dve ruke

U prvoj ruci je Paulo Palmieri sa srednje pozicije raisovo 55.000, a Hannu Hyvaerinen sa diler pozicije pravi call.

Flop: {j-Clubs}{6-Spades}{q-Clubs}, Paulo checkira dok Hannu betuje 35.000. Paulo odmah gura svoj all-in od nekih 400.000. Hannu nakom razmišljanja kaže Call!

Hannu: {a-Clubs}{7-Clubs}

Paulo: {a-Diamonds}{q-Hearts}

Turn: {k-Hearts}

River: {7-Hearts} i time Paulo Palmieri dolazi do monster stacka od oko 1.2 Miliona, dok Hannu pada nešto preko 130.000

Odman na sledećoj ruci na small blindu Hannu raisuje, a na BB Stefano Ferrara ga tera u all-in. Hannu prati i pokazuje AQ, a Stefano {a-Clubs}{k-Clubs}

Board: {9-Diamonds}{10-Diamonds}{9-Hearts}{6-Spades}{4-Diamonds}

Hannu je eliminisan na 19. poziciji i biva nagradjen sa €2.044 !

Hannu Hwaerinen

Olah Jozshef double up

Marko Kolega na dealer poziciji raisuje 50.000, Olah na SB ide re-raise all-in za 170.000 i Kolega ga prati.

Olah pokazuje AK, a Kolega AQ

Board: {7-Diamonds}{8-Spades}{k-Clubs}{j-Diamonds}{8-Hearts}

Olah Jozshef

Prva eliminacija posle pauze - Vladimir Sever

Bagić sa srednje pozicije raisa 40.000, a Vladimir Sever ide all-in, Bagić prati.

Bagić otvara 9 A, a Sever 4 3 za pokušaj kradje pota.

Board: K Q 9 K A

Vladimir Sever

Branko Stupar dolazi do monster stacka

Sa UTG pozicije Branko pravi raise do 33.000, igrač na hijack poziciji prati, kao i button, sb call i bb fold.

Flop: {9-Spades}{10-Spades}{8-Diamonds} , Stupar betuje 60.000, a Eric Smith na hijacku gura all-in od oko 300.000. Button i SB folduju. Stupar kaže da ima nuts i calla.

Stupar: {q-Clubs}{j-Spades}

Erik: {9-Clubs}{8-Clubs}

Na turnu izlazi {a-Clubs} a na riveru {q-Diamonds}.

Branko je sada na oko 800.000!

Guiseppe Caciolo se duplirao

Guiseppe pravi raise pre flopa od 60.000, a sa SB pozicije nailazi na call od Olaha Jozshefa.

Dva igrača dolaze do Flopa: {5-Hearts}{4-Spades}{4-Hearts}

Guiseppe checkira, a Olah betuje 100.000. Guiseppe posle kraćeg razmišljanja gura svoj all-in, a Olah instant calluje.

Guiseppe: {a-Diamonds}{a-Clubs}

Olah: {k-Spades}{k-Clubs}

Turn: {a-Spades}

River: {10-Hearts} čime Guiseppe dolazi do 450.000, dok Olah postaje jedan od shortstackova sa 130.000

Olah Jozshef

Ispao Ante Rakuljić

Sa CO pozicije Anton Shumilov raisuje 60.000, a na BB poziciji Ante Rakuljić ide all-in. Anton prati.

Ante: {5-Hearts}{5-Spades}

Anton: {a-Diamonds}{k-Diamonds}

Board: {5-Diamonds}{7-Diamonds}{j-Clubs}

Ante dobija svoj set, ali Anton ima nut flush draw...

Turn: {8-Diamonds}, gde je jedini spas za Antea bio uparen board, ali..

River: {a-Spades}

Ante Rakuljić ispada i dobija €2.044 za svoj trud.

Marko Kolega eliminisao Rizzini Marcella

Iskusnom igrom Marko Kolega open limpuje sa srednje pozicije i naleće na all-in Rizzinija od 250.000 sa button pozicije. Kolega instant calluje i pokazuje {a-Hearts}{k-Hearts}, a Rizzini okreće {a-Spades}{j-Clubs}. Na flopu izlazi {9-Spades}{8-Diamonds}{9-Clubs}{3-Clubs}{2-Spades}. Marko je sada na 800.000 u čipovima!

Marko Kolega

Grku i dalje raste stack

Nakon vrtoglavih uspona i padova, Armpatsis Evangelos je sada na 300.000 i čini se da jednostavno ne može izgubiti ruku.

Agresivna igra Zlatka

Rizzini sa rane pozicije pravi raise od 36.000, a Zlatko Jakui pravi re-raise sa buttona na 75.000. Rizzini prati.

Flop: {5-Hearts}{j-Clubs}{a-Clubs}

Rizzini ulaže 101.000, Zlatko re-raisuje na 225.000 i nakon jako dugog razmišljanja Rizzini folda.

Iz (ne)pouzdanih izvora saznajemo da je Zlatko imao dve osmice.

Rizzini Marcello

Zlatko Jakui