Main Event
Dani:
1

Prvi bad beat!

Nakon minraise akcijeu 3way potu pre flopa, igrač sa BB pozicije se odlučuje na all-in na {9-Diamonds}{q-Diamonds}{6-Spades}. Na srednjoj poziciji igrač iz Hrvatske folduje i kasnije saznajemo da je bacio ručne asove...Italijan na kasnoj poziciji prati i pokazuje {9-Hearts}{6-Hearts}...Dok je igrač na BB poziciji pokazao set sa {6-Clubs}{6-Diamonds}!

Turn: {7-Diamonds}

River: {9-Clubs}

Perkosi Luigi odnosi pot sa boljim fullom uz glasne Yes Yes usklike!

Luigi je trenutno čip lider, dok je protivnika ostavio na svega 3.000 čipova...