Main Event
Dani:
1

Italija vs. Finska

Nakon borbe u raisovima pre flopa, Italijanski igrač betuje {k-Spades}{q-Spades}{3-Diamonds} flop, da bi ga Finac 3betovao. Italijan samo prati.

Turn: {9-Diamonds}

Italijan opet betuje, a Finac sa button pozicije samo prati.

River: {k-Diamonds}

Situacija nakon rivera ista kao na turnu, i Italijan pokazuje {j-Diamonds}{10-Spades} za skalu, a Finac {a-Spades}{a-Diamonds}...Italijan nosi 10.000 u čipovima!