Main Event
Dani:
1

Luigi nastavlja sa eliminacijama

Luigi pravi raise pre flopa, jedan igrač prati.

Flop: {j-Diamonds}{3-Clubs}{9-Clubs}

Luigijev protivnik pravi raise, Luigi 3betuje, a protivnik ide all-in. Luigi prati i pokazuje {a-Hearts}{a-Clubs}, a njegov protivnik {3-Diamonds}{3-Hearts} za set. Turn {6-Diamonds}, river {a-Spades}...Luigi nastavlja sa dominacijom i sada je ubedljivi čip lider.