Main Event
Dani:
1

Velike ruke - veliki gubici!

Ante Rakušić sa srednje pozicije se odlučuje na shove pre flopa sa 36.000 {10-Hearts}{q-Spades}, small blind calluje, sa {a-Diamonds}{k-Diamonds}. Big blind prati sa {a-Spades}{a-Clubs}.

Flop: {3-Spades}{j-Hearts}{4-Diamonds}

Turn: {a-Hearts}

River: {k-Clubs}

Ante Rakušić se triplirao i sada sedi na oko 110k, a small blind ispada sa turnira.