Main Event
Dani:
1

Čiji su ovo čipovi?

Jedan od igrača za stolovima je igrom slučaja "pozamjio" čipove od igrača pored sebe. Posle male zbrke, sve je preračunato i vraćeno na normalu...