Main Event
Dani:
1

Puška ispucao svoje

Nakon onog što je sigurno bio veoma naporan dan za dvadesetogišnjeg Puškadiju, Marko je ispao na 10. nivou. Pred nama su još četiri nivoa sa 53 preostala igrača, tako da će verovatno svega 40 preći na Dan 2.