Main Event
Dani:
1

Struktura

Croatian Poker Series Main Event Dan 1B će imati identičnu strukturu kao jučerašnji. Svaki od igrača je uplatio €1.100 a za uzvrat dobio 50.000 u čipovima. Blindovi rastu na svakih 45 minuta, dok će danas biti odigrano čitavih 14 nivoa posle kojih ćemo znati i drugu polovinu igrača za Dan 2.