Main Event
Dani:
1

U laži su kratke noge

Vedran Perišić od početka dana 1B dominira svojim stolom, a u jednoj od ruka je lako pročitao blef. Na flopu izlazi {q-Clubs}{7-Clubs}{6-Clubs} i nakon beta sa rane pozicije Vedran samo prati. Na turnu izlazi {4-Clubs} i igrač sa rane pozicije opet betuje. Vedran call.

River: {10-Clubs}

Igrač sa rane pozicije betuje veličinu pota i nakon kraćeg razmišljanja Perišić calla i pokazuje {a-Hearts}{3-Clubs} i odnosi pozamašan pot od oko 6.000.