Main Event
Dani:
1

U laži su kratke noge

Vedran Perišić dominira za svojim stolom od početka dana, a evo i jedne interesantne ruke.

Igrač sa rane pozicije se odlučuje na raise na {q-Clubs}{7-Clubs}{2-Clubs} flopu, a Vedran samo prati. Turn je {10-Clubs} i rana pozicija opet betuje. Vedran call. Na riveru izlazi {8-Clubs} i nakon beta od veličine pota, Vedran Perišić prati i pokazuje {a-Hearts}{3-Clubs} i odnosi fin pot veličine oko 6.000.