Main Event
Dani:
1

Jovanović nastavlja sa dominacijom

Igrač sa CO pozicije raisuje na 350, a Djordje Jovanović pravi re-raise na 950 sa SB pozicije. CO prati i flop je {10-Spades}{6-Diamonds}{2-Clubs}. Jovanović betuje 2.150 i CO prati. Turn : {k-Diamonds}. Djordje betuje 5.350, CO opet samo prati.

River: {10-Clubs}

Djordje u nadi da protivnik ima desetku pravi bet od 9.000, ali protivnik odustaje. Jovanović ne pokazuje ruku igračima, ali kaže da je imao {k-Clubs}{k-Hearts} i nosi pot od preko 10.000!