Main Event
Dani:
1

Denis Kelemen vs. Hana Šoljan

Denis Kelemen pravi raise sa SB na 750, a Hana Šoljan pravi call sa srednje pozicije.

Flop: {j-Clubs}{5-Diamonds}{4-Diamonds}

Kelemen betuje 1.000, Hana opet prati.

Turn: {k-Hearts}

Denis opet c-betuje 2.000, ali ga ovog puta Hana 3betuje na 6.000 i Kelemen prati.

River: {7-Spades}

Denis ovog puta samo checkira, a Hana value betuje 5.000 i Denis prati. Hana okreće {4-Clubs}{4-Spades}, a Keleman muckuje ručne asove.