Main Event
Dani:
1

Nadmudrivanje poznatih

U preflop akciji je došlo do borbe u raisovima koja je rezultirala potom od 2.800.

Flop: {4-Diamonds}{6-Diamonds}{a-Diamonds}

Hana na BB poziciji beta 1.200, a Branimir Kalinić sa kasne pozicije samo calla.

Turn: {5-Spades}

Hana check, a Kalinić beta 3.000 i Hana c/r na 8.000...A Branimir folduje!

Desno Branimir Kalinić