Main Event
Dani:
1

Hana pravi dobar fold

U poslednjoj ruci pre pauze, Hana je na turnu bila betana i morala bi mnogo da plati za call. Odlučila se za fold, baca karte u muck i kaže da je foldovala dva para. Protivnik na to izjavljuje da je imao skalu!