Main Event
Dani:
1

Dobar blef za Mandića

U 3way potu, igrač sa srednje pozicije calla, small blind raisa, a Mandić na BB samo prati. Rus na srednjoj poziciji odustaje od ruke. Pot - 5.000.

Flop: {j-Clubs}{8-Diamonds}{5-Hearts}

SB check, BB bet 3.000. SB 3betuje 9.000, a BB re-raisuje na 20.000. Small blind...fold i pokazuje {10-Hearts}{10-Clubs}, a Mandić {a-Hearts}{5-Clubs} i uzima pot!