Main Event
Dani:
1

Mandić osakaćen

Mandić u ruku ulazi sa rane pozicije sa raisom od 1.200, igrač na kasnoj poziciji kao shorstack pravi call, a igrač na BB raisuje na 4.000. Mandić prati, srednja pozicija call.

Flop: {8-Clubs}{9-Clubs}{k-Hearts}

BB check, Mandić betuje 15.000, a shorstack se odlučuje na all-in od 35.000, dok BB ide takodje all-in. Nakon dužeg razmišljanja Mandić kaže "Ne mogu baciti ovu ruku" i BB pokazuje {8-Diamonds}{8-Hearts}, Mandić {k-Spades}{9-Spades}, a igrač na kasnoj pozicije {k-Clubs}{q-Clubs}.

Turn: {7-Spades}

River: {a-Spades}

Shorstack igrač postaje eliminisan, a Mandić ostaje na samo 23.000!